Aktuálne uzávierky Programov

JÚL
10.
2018
Vyhlasujeme 11. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ.
Podporíme projekty, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce. V roku 2018 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Podrobné informácie o programe vrátane formuláru na poskytnutie finančnej podpory nájdete na tejto stránke: http://www.cpf.sk/sk/tu-sa-nam-paci-tu-chceme-zit/ 
 

Naše projekty

Ľudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
Darcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
Startlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:


ďakujeme
partneri