Vďaka 2 % z Vašich daní môžeme rozvíjať online nástroje pre darcovstvo a aktívne občianstvo:

  • jedinečnú crowdfundingovú platformu StartLab.sk
  • službu DARUJME.sk, cez ktorú prijímajú neziskovky jednorazové aj pravidelné dary

Postup je jednoduchý: Zadajte vo svojom daňovom priznaní za rok 2015 údaje Nadácie Centra pre filantropiu,
alebo si priamo stiahnite potrebné tlačivo, ktoré nájdete na tejto stránke nižšie.


Údaje o prijímateľovi 2% - Nadácii CpF:

IČO: 42262801
Právna forma: Nadácia
Názov: Nadácia Centra pre filantropiu
Sídlo: Baštová 5, 811 03 Bratislava

Ako nám asignovať 2%?

Právnické osoby
Termín: do 31.3.2016
Tlačivo: Daňové priznanie právnických osôb
Nezabudnite prosím, že právnické osoby môžu asignovať 2% len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr
do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane.
V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5% zaplatenej dane.

Fyzické osoby - zamestnanci
Termín: do 15.2.2016 požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
a vypýtať si Potvrdenie; vypočítať výšku asignácie a do 30.4.2016 podať Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na príslušný Daňový úrad.
Tlačivo:  Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane

Fyzické osoby
Termín: do 31.3.2016
Tlačivo: Daňové priznanie fyzických osôb Typ ADaňové priznanie fyzických osôb Typ B

Možnosť poukázať až 3% z dane pre dobrovoľníkov
Pokiaľ ste v roku 2015 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a máte o tom potvrdenie,
rozhodne by ste to mali využiť. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti

Podrobnejšie informácie a o poukázaní 2% z dane: www.rozhodni.sk

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: