2. ročník súťaže

 

Do 2. ročníku súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia sa prihlásilo 10 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. Predkladané práce sa zaoberali problematikou firemnej filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách.

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení:
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Saskia Repčíková, Forel International School, Miroslav Pospíšil, Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brne, Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu.

Súťažné práce

Tento ročník bol druhým ročníkom udeľovania ceny. Pre nás bolo veľkým potešením, že sme mohli prijať, prečítať a hodnotiť predložené práce. Signalizujú nám skutočnosť, že téma filantropie sa stáva súčasťou života, myslenia a aj štúdia ľudí.

Centrum pre filantropiu udelilo 3 ceny podľa odbornej kvality práce a inovatívneho prístupu k téme.

1. miesto

Ivana Tomanová, s diplomovou prácou s názvom: Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta

3. miesto

Noema Gabovičová, s bakalárskou prácou s názvom: Dobrovoľnícka činnosť s rómskymi deťmi, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

3. miesto

Jaroslava Píšová, s diplomovou prácou s názvom: Fundraising na Slovensku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Ceny boli udelené na spoločenskom podujatí „CpF – Dnes otvorené“, ktoré sa uskutočnilo 9.12.08 v LOĎ Café na Tyršovom nábreží v Bratislave.

Zo všetkých hodnotených prác sme zostavili Zborník, ktorý si môžete stiahnuť tu.
Vzhľadom k obmedzenému rozsahu publikácie, ktorý sme mali k dispozícii, sme so súhlasom autorov prihlásené práce skrátili a vybrali z nich pasáže, ktoré sme považovali za najzaujímavejšie a najoriginálnejšie.

Ďakujeme Café LOĎ za poskytnutie priestorov.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: