3. ročník súťaže

V 3. ročníku súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia súťažilo 8 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. 1 z prác bola zo súťaže vylúčená pre nedostatočné prepojenie so súťažnou témou.

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení:
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl, Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Anton Bódis, FreeCom Slovakia.

Súťažné práce

  • Komisia hodnotila práce podľa zverejnených kritérií :
  • Komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu
  • Inovatívny a originálny prístup k téme
  • Kritický pohľad na zvolenú problematiku
  • Prítomnosť porovnávacích údajov, resp. dát
  • Prehľadnosť a obsah práce

Centrum pre filantropiu udelilo 3 ceny podľa odbornej kvality práce a inovatívneho prístupu k téme.1. miesto
Lenka Chobotová, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s diplomovou prácou s názvom: Sociálne stratégie komerčných inštitúcií: altruizmus alebo public relation

2. miesto
Peter Madzík, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku s bakalárskou prácou s názvom: Spoločensky zodpovedné podnikanie v okrese Poprad so zameraním na firemnú filantropiu

3. miesto
Lucia Kyseľová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave s diplomovou prácou s názvom: Strategický prístup k firemnej filantropii

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: