4. ročník súťaže

V 4. ročníku súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia súťažilo 8 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. 1 z prác bola zo súťaže vylúčená pre nedostatočné prepojenie so súťažnou témou.

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení:
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O.; Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska; Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave; Antonie Doležalová, Katedra inštitucionálnej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe; Andrea Gajdošová, oddelenie internej komunikácie a CSR ČSOB,Voices, n.o.

Komisia hodnotila práce podľa zverejnených kritérií :

  • Komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu
  • Inovatívny a originálny prístup k téme
  • Kritický pohľad na zvolenú problematiku
  • Prítomnosť porovnávacích údajov, resp. dát
  • Prehľadnosť a obsah práce

súťažné práce

 

Zo všetkých hodnotených prác sme zostavili Zborník. Vzhľadom k obmedzenému rozsahu publikácie, ktorý sme mali k dispozícii, sme so súhlasom autorov prihlásené práce skrátili a vybrali z nich pasáže, ktoré sme považovali za najzaujímavejšie a najoriginálnejšie.

Ceny boli odovzdané na spoločenskom stretnutí Cpf a priateľov „Inšpirujme sa navzájom“, ktoré sa konalo v design factory v Bratislave. Ďakujeme design factory za spoluprácu.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: