6. ročník súťaže

Zmyslom súťaže je osloviť slovenských a českých študentov vysokých škôl a univerzít študujúcich na Slovensku, v Čechách, ale i v zahraničí, s cieľom motivovať ich k zamysleniu sa nad témami darcovstva a dobrovoľníctva a ich dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

Našim partnerom pre Českú republiku je Nadace Via.

Súťaž o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia má za sebou 6 úspešných ročníkov.

V roku 2012 bolo do súťaže prihlásených 7 prác, z ktorých odborná komisia vybrala 2 najkvalitnejšie.

Súťažné práce

Do súťaže bolo možné prihlásiť absolventskú prácu, ktorá sa týka témy filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora.

CENA CPF

Cena za najlepšiu študentskú prácu o filantropii bola udelená
Nikole Janíčkovej,  Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta humanitných studií, Katedra studií občanské
společnosti, za diplomovú prácu: Online fundraising v České republice

Cena za najlepšiu študentskú prácu o treťom sektore bola udelená
Michaele Vašků, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitných studií, Anglistika a amerikanistika, Anglický jazyk pro manažerskou praxi,  za bakalársku prácu: JOURNEY FROM ILLNESS. The Project on Publishing an International magazine by the Clients of Mental Care Centres Iskérka (the Czech Republic) and Stichting De Boei (the Netherlands)

Cena za najlepšiu študentskú prácu  o dobrovoľníctve nebola udelená.

Aké sú kritériá hodnotenia prác?

  • Komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu
  • Inovatívny a originálny prístup k téme
  • Kritický pohľad na zvolenú problematiku
  • Prítomnosť porovnávacích údajov, resp. dát
  • Prehľadnosť a obsah práce

Kto hodnotil predložené práce?

Práce posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

Alžbeta Mračková - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Pavol Pánik - Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Svetlana Waradzinová - Divadelná fakulta VŠMU, Natália Tomeková - konzultantka pre CSR, Katarína Slezáková - konzultantka pre PR, Elena Hybská - Union poisťovňa, a.s., Boris Strečanský, Milica Danková - Centrum pre filantropiu n.o..

Ceny v hodnote 400 euro sa udeľujú v podobe štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity.

Najzaujímavejšie kapitoly prác, ktoré v najväčšej miere prispejú do súťažných tém, nájdete v Zborníku.
 

- Štatút súťaže
 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: