7. ročník súťaže

Zmyslom súťaže je osloviť slovenských a českých študentov vysokých škôl a univerzít študujúcich na Slovensku, v Čechách, ale i v zahraničí. Aj týmto spôsobom ich chceme motivovať ich k zamysleniu sa nad témami darcovstva, dobrovoľníctva, tretieho sektora a ich dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

Našim partnerom pre Českú republiku je Nadace Via.

Súťaž o najlepšiu bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor má za sebou 7. ročníkov, novinkou tohto ročníka bolo jeho otvorenie  pre dizertačné práce.

V roku 2013 bolo do súťaže prihlásených 15 prác, z nich bolo 9 diplomových, 5 bakalárskych, a jedna dizertačna.

CENA CPF

Cenu za najlepšiu študentskú prácu o filantropii získala Kristína Auxtová,


University of Stirling, School of Arts and Humanities and Stirling Management School a Ecole de Management Strasbourg, Université de Strasbourg

Názov diplomovej práce: What does it take to get people fight against child poverty? A cross-cultural comparison of consumer perceptions of controversial charity advertising.

Cenu za najlepšiu študentskú prácu o rozvojovej pomoci získala Anna Poledňáková,


Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahú, Katedra Mezinárodního obchodu a světové ekonomiky

Názov diplomovej práce: Zahraniční rozvojová spolupráce. Zamyšlení nad některými formami.

 

Cenu za najlepšiu študentskú prácu o charite získala Michaela Božková,

Masarykova univerita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejní ekonomie

Názov bakalárskej práce: Fenomén dobročinných pújček a jeho púvod.

 

Aké sú kritériá hodnotenia prác?

  • Komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu.
  • Inovatívny a originálny prístup k téme.
  • Kritický pohľad na zvolenú problematiku.
  • Prítomnosť porovnávacích údajov, resp. dát.
  • Prehľadnosť a obsah práce.

Kto hodnotil predložené práce? Práce posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

Mgr. Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, občianske združenie

doc. Svetlana Waradzinová, Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta VŠMU, vedúca katedry divadelného manažmentu

Mgr. Janka Šolcová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela V banskej Bystrici, Katedra sociálnej práce, odborná asistentka
Mgr. Elena Hybská, PR manažérka, marketingové oddelenie Union poisťovňa, a.s.

Mgr. Miroslava Biroščáková, Filozofická fakulta UK, Bratislava, katedra romanistiky, doktorandka

Mgr. Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu n.o.      

 

Ceny v hodnote 200 €, 200 € a 100 € sa udeľujú v podobe štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity.

Najzaujímavejšie kapitoly prác, ktoré v najväčšej miere prispejú do súťažných tém, nájdete v Zborníku.

 

Štatút súťaže

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: