8. ročník súťaže Cena za najlepšiu prácu o filantropii, dobrovoľníctve a treťom sektore

Už po ôsmykrát vyhlásilo Centrum pre filantropiu súťaž pre vysokoškolských študentov, ktorí sa vo svojich absolventských prácach venujú oblasti filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora. Najnovšie chce oceniť aj študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Centrum pre filantropiu zorganizovalo sedem úspešných ročníkov súťaže, do ktorých sa v minulosti spolu zapojilo už 70 študentov.

Do 8. Ročníka Ceny prihlásilo svoje odborné práce 9 slovenských a českých študentov/študentiek.

Predložených bolo: 5 diplomových prác,1 bakalárska práca a 3 dizertačné práce.

Žiadnu prácu sme z procesu posudzovania pre formálne kritéria nevylúčili.

Tri študentské práce sú z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dve z Vysokej školy ekonomická v Praze a po jednej z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prešovskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Žilinskej univerzity.               

Súťaž má za cieľ pripomínať slovenským a českým študentom pojmy týkajúce sa filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora a podporiť vysokoškolákov v ich snahe preskúmať tieto oblasti. Okrem poskytnutia finančnej odmeny vo forme štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity ich môže motivovať aj fakt, že najzaujímavejšie časti ich práce budú zverejnené v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu.

 

Na stiahnutie:

- Formulár

- Štatút súťaže

- Literatúra

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: