8. ročník súťaže Cena za najlepšiu prácu o filantropii, dobrovoľníctve a treťom sektore

Už po ôsmykrát vyhlásilo Centrum pre filantropiu súťaž pre vysokoškolských študentov, ktorí sa vo svojich absolventských prácach venujú oblasti filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora. Najnovšie chce oceniť aj študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Centrum pre filantropiu zorganizovalo sedem úspešných ročníkov súťaže, do ktorých sa v minulosti spolu zapojilo už 70 študentov.

Do 8. Ročníka Ceny prihlásilo svoje odborné práce 9 slovenských a českých študentov/študentiek.

Predložených bolo: 5 diplomových prác,1 bakalárska práca a 3 dizertačné práce.

Žiadnu prácu sme z procesu posudzovania pre formálne kritéria nevylúčili.

Tri študentské práce sú z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dve z Vysokej školy ekonomická v Praze a po jednej z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prešovskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Žilinskej univerzity.               

Súťaž má za cieľ pripomínať slovenským a českým študentom pojmy týkajúce sa filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora a podporiť vysokoškolákov v ich snahe preskúmať tieto oblasti. Okrem poskytnutia finančnej odmeny vo forme štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity ich môže motivovať aj fakt, že najzaujímavejšie časti ich práce budú zverejnené v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu.

 

Na stiahnutie:

- Formulár

- Štatút súťaže

- Literatúra

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: