Aktivity a programy, ktorými sa snažíme o rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti

Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva na Slovensku i v zahraničí.

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

Firemná filantropia

V grantových programoch našich firemných partnerov podporujeme ľudí, ktorí majú vzácny dar počúvať, pomáhať, organizovať, riešiť miestne problémy a meniť život ľudí k lepšiemu. Podporujeme mimovládne organizácie, aktivistov, ale aj školy či samosprávy.

 

Rozvoj darcovstva 

Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva. Rozvíjame nástroje, ktoré zjednodušujú cestu darov od darcov k obdarovaným a zefektívňujú darcovské procesy.

darcovstvo.sk

darujme.sk  |   ludialudom.sk

pomahameprepajat.sk

 

Vzdelávanie a Osveta

Ponúkame zaujímavé informácie, pohľady a námety na premýšľanie o otázkach občianskej angažovanosti a filantropie aj verejnému a podnikateľskému sektoru, odborníkom, študentom i politikom.

Cena CpF

Reštart Slovensko

Výskumy

Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu.

Rebríček najväčších nadácií

 Firemné nadácie na Slovensku

 

Konferencie

Organizujeme konferencie, semináre a kampane.

Advocacy

Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Poradenstvo pre tretí sektor

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: