Aktivity a programy, ktorými sa snažíme o rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti

Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva na Slovensku i v zahraničí.

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

Firemná filantropia

V grantových programoch našich firemných partnerov podporujeme ľudí, ktorí majú vzácny dar počúvať, pomáhať, organizovať, riešiť miestne problémy a meniť život ľudí k lepšiemu. Podporujeme mimovládne organizácie, aktivistov, ale aj školy či samosprávy.

 

Rozvoj darcovstva 

Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva. Rozvíjame nástroje, ktoré zjednodušujú cestu darov od darcov k obdarovaným a zefektívňujú darcovské procesy.

darcovstvo.sk

darujme.sk  |   ludialudom.sk

pomahameprepajat.sk

 

Vzdelávanie a Osveta

Ponúkame zaujímavé informácie, pohľady a námety na premýšľanie o otázkach občianskej angažovanosti a filantropie aj verejnému a podnikateľskému sektoru, odborníkom, študentom i politikom.

Cena CpF

Reštart Slovensko

Výskumy

Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu.

Rebríček najväčších nadácií

 Firemné nadácie na Slovensku

 

Konferencie

Organizujeme konferencie, semináre a kampane.

Advocacy

Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Poradenstvo pre tretí sektor

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: