Štipendijná podpora študentov verzus vzdelávanie aktívnych mladých ľudí

Obľúbenými programami firiem a firemných nadácií je štipendijná podpora študentov v grantových programoch (napr. Nadácia Tatra banky podporuje postgraduálnych študentov, Konto Orange podporuje štipendiom stredoškolských a vysokoškolských študentov s postihnutím, Nadácia SPP podporuje vysokoškolákov zahraničné štipendiá, Nadácia pre deti Slovenska podporuje vysokoškolákov z prešovského a košického kraja ...). Takýmto tradičným spôsobom podporuje vzdelanie mladých ľudí.

Alternatívou podpory mladých ľudí je podporiť rozvoj ich životných zručností. Príkladom takejto filantropickej aktivity je projekt Mladí filantropi, ktorý funguje v deviatich komunitných nadáciách po celom Slovensku. Ide o grantový program, ktorý spravuje mládež vo veku od 16 do 25 rokov. Cieľom programu Mladí filantropi je osobnostný rozvoj mladých ľudí, rozvoj ich zručností. Mladí si skúsia, aké je to rozhodnúť, ktoré aktivity dostanú finančnú podporu a možnosť realizácie. Overia si či mladí dokážu svoje plány uskutočniť. Program je založený na princípe „mladí mladým“. Mládež nesie reálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia o podpore pre projekty.

Títo mladí ľudia dostali šancu financie skutočne a v praxi prerozdeliť svojim rovesníkom na dobrú vec. Vo verejnoprospešných projektoch podporujú kultúru, zdravie, životné a sociálne prostredie, v ktorom sa dennodenne pohybujú, a tak začali meniť a pomáhať svojim komunitám.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: