Asignácia dane z príjmu

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií. V ostatných krajinách, v ktorých mechanizmus asignácie zaviedli majú túto možnosť len fyzické osoby.

Asignácia 2 % danie nie je darom a teda ani filantropiou. Poskytovateľovi však umožňuje rozhodnúť sa, komu ich poukáže. Ide teda o nepriamu podporu štátu mimovládnych organizácií poskytnutím časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Asignácia dvoch percent ovplyvňuje spoluprácu podnikateľského a neziskového sektora.

Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, upravuje poukazovanie 2% dane.

Podiel zo zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Protidrogový fond
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Podiel možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum.

Od 1. januára 2011 došlo k úpravám, ktoré regulujú postupné znižovanie asignácie od právnických osôb. Právnické osoby sa po prvýkrát rozhodovali aké percento z dane poskytnú: či 1,5% alebo 2%. Asignátori 2% mali povinnosť prispieť z vlastného zisku čiastkou 0,5%.

Z 25 754 právnických osôb iba 9,53% (2 467) využilo možnosť poukázať dar na verejnoprospešné účely, čo im následne umožnilo asignovať 2% zo zaplatenej dane. Zvyšných 90,47% (23 489) právnických osôb asignovalo iba 1,5% zo zaplatenej dane.

Viac o asignácii na stránke www.rozhodni.sk.
 

O štruktúre príjemcov grantov z 2% firemných nadácií nájdete aj v článku Fedora Blaščáka "Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie" TU.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: