Cena za najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu na tému filantropia

Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým a jeho dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

Súťaž je určená slovenským a českým študentom denného aj externého univerzitného štúdia, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa tento fenomén hlbšie preskúmať v teoretickej či empirickej rovine. Cieľovou skupinou sú študenti spoločenských a humanitných odborov, ekonómie a práva, prihlásiť sa môžu aj študenti iných odborov, pokiaľ spĺňajú podmienky súťaže.

Predkladatelia sa môžu do súťaže prihlásiť s prácou, ktorá sa zaoberá problematikou filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách, pričom sa môže dotýkať rôznych aspektov tohto fenoménu napr. filozofických, psychologických, sociálnych, vzťahom a roly altruistického správania filantropie voči štátu, spoločnosti, trhu či jednotlivcovi a pod.

Do súťaže je možné prihlásiť aj prácu, ktorá sa týka tretieho sektora. Pre inšpiráciu vám navrhujeme témy, ktoré je tiež možné spracovať. Nájdete ich tu. Prosíme vnímajte ich ako inšpiráciu, môžete ich meniť, dopĺňať alebo prispôsobiť odboru, ktorý študujete.

Aktuálny 8.ročník súťaže

1. ročník súťaže

2. ročník súťaže

3. ročník súťaže

4. ročník súťaže

5. ročník súťaže

6. ročník súťaže

7.ročník súťaže

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: