Ďalšiu inštitucionálnu alternatívu ponúka zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

Na vznik náboženskej spoločnosti sa vyžaduje registrácia na Ministerstve kultúry, pričom základným rozdielom v registračných podmienkach oproti sekulárnym organizáciám je ten, že k návrhu na registráciu je potrebné priložiť čestné vyhlásenia 20 tisíc plnoletých občanov SR o tom, že podporujú návrh na registráciu, sú členmi registrujúcej sa spoločnosti, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva.

Zložitejší proces registrácie odzrkadľuje skutočnosť, že štát zaručuje cirkvám a náboženským spoločnostiam privilegované postavenie prejavujúce sa napríklad uznávaním povinnosti mlčanlivosti duchovných, právom vstupu duchovných do verejných zariadení sociálnej starostlivosti, zdravotníckych zariadení, väzníc a iných objektov, či právom kňazov sprostredkovať uzavretie manželstva.

Zákon umožňuje cirkvám a náboženským spoločnostiam na plnenie svojho poslania zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia, tlač, nakladateľstvá, vydavateľstvá, tlačiarne, vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb.

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: