Naše aktivity pozostávajú z poskytovania služieb, ako aj z realizácie vlastných programov 

Darcom - firmám alebo jednotlivcom, ktorí chcú darovať svoje financie, čas, energiu či schopnosti, poradíme spôsob ako darovať. Pomôžeme zorientovať sa v téme, ktorú chcú podporovať a navrhneme aj spôsob, akým možno čo najúčinnejšie pomôcť.

Našim hlavným nástrojom sociálneho rozvoja, ktorému napomáhame, sú OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY. Ich dôležitým atribútom je otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Pomáhame prerozdeľovať finančné prostriedky čo najprehľadnejším spôsobom s jasne definovanými podmienkami a požiadavkami. Výsledky o udelení podpory sú verejne dostupné na internete u nás alebo u našich partnerov a sú poskytované všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším záujemcom, ktorí o tieto výsledky prejavia záujem.

TÉMY, ktorým sa venujeme

V oblasti služieb darcom ponúkame:

 1. Spravovanie, riadenie alebo pomoc pri správe grantových, podporných a rozvojových programov.
 2. Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných podporných alebo rozvojových programov.
 3. Tvorbu stratégii filantropických programov a programov  sociálnej zodpovednosti, podľa stratégie a priorít darcu.
 4. Navrhovanie zaujímavých filantropických a charitatívnych projektov.
 5. Pomoc pri prerozdelení 2-% podielu zaplatenej dane z príjmu firmy.
 6. Pomoc pri zakladaní nadácií alebo nadačných fondov a ich spravovaní.
 7. Navrhovanie a realizáciu dobrovoľníckych projektov.

Viac v časti Služby

Osvetová, rozvojová a výskumná činnosť:

 1. Okrem podpory neziskovým organizáciám, aktivistom či obciam ponúkame zaujímavé informácie, pohľady a námety na premýšľanie o otázkach občianskej angažovanosti a filantropie aj verejnému a podnikateľskému sektoru, odborníkom, študentom i politikom.
 2. Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre  darcovstvo a občiansku spoločnosť.
 3. Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu.
 4. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.
 5. Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva.

Viac v časti Projekty
 

Do budúcnosti chceme vytvárať priestor a spôsoby, ako lepšie pomáhať našou činnosťou, aby finančné zdroje, ktorým umožňujeme nachádzať verejnoprospešný účel, nadobúdali väčšiu pridanú sociálnu hodnotu, t. j. aby:

 • posilňovali mimovládne neziskové organizácie,
 • zvýrazňovali hlas občanov,
 • podporovali inováciu, ktorá smeruje k zvýšenej kvalite života vo vzdelávaní, v sociálnej sfére, kultúre, životnom prostredí a iných oblastiach,
 • kultivovali spôsob uvažovania a narábania s nimi u našich partnerov v podnikateľskom sektore.
   

POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: