Naše aktivity pozostávajú z poskytovania služieb, ako aj z realizácie vlastných programov 

Darcom - firmám alebo jednotlivcom, ktorí chcú darovať svoje financie, čas, energiu či schopnosti, poradíme spôsob ako darovať. Pomôžeme zorientovať sa v téme, ktorú chcú podporovať a navrhneme aj spôsob, akým možno čo najúčinnejšie pomôcť.

Našim hlavným nástrojom sociálneho rozvoja, ktorému napomáhame, sú OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY. Ich dôležitým atribútom je otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Pomáhame prerozdeľovať finančné prostriedky čo najprehľadnejším spôsobom s jasne definovanými podmienkami a požiadavkami. Výsledky o udelení podpory sú verejne dostupné na internete u nás alebo u našich partnerov a sú poskytované všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším záujemcom, ktorí o tieto výsledky prejavia záujem.

Prostredníctvom GRANTOVÝCH PROGRAMOV našich partnerov sa zameriavame na rozvoj týchto oblastí:

 1. Rozvoj a podpora vzdelávania 
   
 2. Rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt
   
 3. Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
   
 4. Oblasť charitatívnych a filantropických aktivít 
   
 5. Podpora a rozvoj regiónov
   
 6. Ochrana životného prostredia


Naša OSVETOVÁ, ROZVOJOVÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva na Slovensku i v zahraničí:

 1. Osveta v oblasti filantropie a aktívneho občianstva
   
 2. Výskumná a analytická činnosť zameraná na občiansku spoločnosť a filantropiu
   
 3. Monitoring právneho a daňového rámca pre občiansku spoločnosť
   
 4. Podpora konceptu komunitných nadácií
   
 5. Rozvoj individuálneho darcovstva

 

Do budúcnosti chceme vytvárať priestor a spôsoby, ako lepšie pomáhať našou činnosťou, aby finančné zdroje, ktorým umožňujeme nachádzať verejnoprospešný účel, nadobúdali väčšiu pridanú sociálnu hodnotu, t. j. aby:

 • posilňovali mimovládne neziskové organizácie,
 • zvýrazňovali hlas občanov,
 • podporovali inováciu, ktorá smeruje k zvýšenej kvalite života vo vzdelávaní, v sociálnej sfére, kultúre, životnom prostredí a iných oblastiach,
 • kultivovali spôsob uvažovania a narábania s nimi u našich partnerov v podnikateľskom sektore.
   

POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: