Snaha odčiniť zlé konanie, očistiť si svedomie. Na úrovni jednotlivca sú prípady, kedy ľudia, ktorí cítia vinu alebo zodpovednosť za svoje činy a snažia sa ju odčiniť, či kompenzovať svojou charitatívnou činnosťou. Nemusíme hneď myslieť na niektorých novozbohatlíkov, ktorí prišli k svojmu majetku asi nekalou činnosťou, ale týka sa to aj napr. niektorých zločincov, ktorí popri odsúdeniahodnom správaní vykonajú krásne a záslužné činy. Veľmi hrubo sa dá podobná motivácia pripodobniť aj firmám, ktoré sú napr. veľkými znečisťovateľmi životného prostredia alebo konajú inú činnosť, ktorá je vnímaná všeobecne za kontroverznú (napr. tabakový priemysel, geneticky modifikované výrobky a pod.). Ich darcovstvo (aj keď nie je možné porovnávať úplne darcovsvto firiem s individuálnym darcovstvom) je časťou verejnosti vnímané práve ako vedené snahou o očistenie svojho firemného „svedomia“. Táto analógia však pokrivkáva práve pre nemožnosť prenášania kategórie svedomie, ktorá je vlastná len osobám, na firmu, korporáciu.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: