Dobrovoľnícke programy pre vašich zamestnancov

Naše niekoľkoročné skúsenosti s firemným dobrovoľníctvom ukazujú, že podpora filantropických aktivít zamestnancov je výborným nástrojom ako môže zamestnávateľ prejaviť záujem o voľnočasové aktivity a potreby svojich zamestnancov.

Dobrovoľnícke aktivity sa postupne stávajú pevnou súčasťou sociálnych benefitov a filantropických aktivít mnohých firiem. Okrem primárneho cieľu podporiť realizáciu verejnoprospešných projektov je ich zámerom ukázať zamestnancom, že venovať svoj voľný čas a energiu je mnohokrát efektívnejšie ako priama finančná podpora.

Zamestnanci firmy by mali byť aktívne oslovení oddelením ľudských zdrojov prípadne oddelením internej komunikácie a informovaní o možnostiach spolupráce.

Dobrovoľníctvo a firemná filantropia môžu mať rôzne podoby a formy.

Od jednorázovej finančnej podpory vybranej organizácie, cez poskytnutie zručností a času zamestnancov až po dlhodobé partnerstvo s konkrétnou neziskovou organizáciou.

Zbierky. Individuálna motivácia zamestnancov, dobrý pocit z darovania a osobný prínos sú výborným základom pre ďalšie dobrovoľnícke aktivity firmy a jej zamestnancov. Zbierky nemusia byť len o zbavovaní sa nepotrebných vecí, ale aj o priamom zážitku z pomoci ľuďom v núdzi. Spolu tak môžete pomôcť viac.

Jeden deň pre komunitu. Okrem dobrovoľníckeho dňa sa môže práca pre komunitu stať súčasťou riadeného tréningu alebo teambuildingu zamestnancov. Pomôžeme vám takéto podujatie zorganizovať.

Poskytnutie vedomostí, zručností. Nebaví vašich zamestnancov tráviť voľný čas natieraním preliezok alebo čistením verejného parku? Dobrovoľnícke aktivity zamestnancov nemusia mať nevyhnutne podobu manuálnej práce. Neziskové organizácie uvítajú pomoc odborníka, ktorý im pomôže skvalitniť ich služby. Prepojíme vás s potrebami neziskových organizácií, ktoré vaše zručnosti využijú.

Zamestnanecký grantový program sa zameriava na podporu zamestnancov, ktorí sú aktívni vo svojej komunite, ktorí sa popri svojej práci venujú dobrovoľníckej činnosti a aktivitám v prospech verejnosti. Inšpirujte sa

Bude nám cťou stáť pri vašich prvých krokoch v dobrovoľníckych aktivitách a sprevádzať vás ich ďalším rozvojom.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: