Dobrovoľníctvo

Dobrovoľnícka práca má dôležitú úlohu pri rozvoji občianskej spoločnosti.

V roku 2011 bol prijatý Zákon o dobrovoľníctve, ktorý upravuje práva a povinnosti dobrovoľníka ako aj organizácie, pre ktorú sa dobrovoľnícka činnosť realizuje.

Dobrovoľníctvo je aktivita robená z vlastnej vôle, kde motivácia nie je založená na peňažných hodnotách, ale pre prospech ostatných. Dobrovoľníctvo je odovzdanie času, energie, úsilia, vedomostí, schopností a odborných skúseností pre prospech spoločnosti, lokálnych komunít alebo jednotlivcom mimo príslušníkov rodiny.

V mimovládnych organizáciách môžete nájsť dobrovoľníkov na rôznych pozíciách, od členov Správnej rady, ktorá je najvyšším riadiacim orgánom nadácie, cez členov hodnotiacich a poradných komisií až po mládežníckych dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci sa tiež môžu uplatniť pri realizácii a organizácii niektorých aktivít, podujatí či programov.

Dobrovoľnícke aktivity vykonávajú ľudia z vlastnej vôle bez odmeny, s výnimkou možnosti preplatenia priamych nákladov.

Ak ste sa rozhodli pre túto formu darovania, je dobré aby ste si vybrali organizáciu, ktorej misia a ciele napĺňajú vaše videnie sveta a pozvažovali v čom jej môžete byť nápomocný.

Pri hľadaní dobrovoľníckych príležitostí môžete využit aj portál www.dobrovolnictvo.sk.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: