Projekt podpory pravidelného darcovstva 

Prečo potrebujeme pravidelných darcov?

Pre mnoho organizácií v zahraničí predstavujú individuálni darcovia hlavný zdroj príjmu.

 • Pravidelní darcovia znamenajú nielen finančnú stabilitu, ale tiež dodávajú organizácii kredit
 • a politickú/lobingovú silu.
 • S pravidelným darcom môže organizácia budovať dlhodobý vzťah.
 • Pravidelní darcovia znamenajú pre MVO tak finančnú ako aj politickú nezávislosť.

Nástroje pravidelného darcovstva

 • Inkaso (Direct Debit) a trvalý príkaz
 • Platobné a kreditné karty
 • Mobilné platby
 • SIPO

Cieľom projektu Easy Giving je odstraňovanie bariér pre získavanie finančných darov od jednotlivcov a zjednodušenie nástrojov pravidelného darcovstva prostredníctvom platobných kariet, mobilných platieb, jednoduchého zadávania inkasa (direct debit) a trvalých príkazov. Súčasťou projektu je aj zázemie na vytvorenie Koalície na podporu individuálneho darcovstva, platformy pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami na poli získavania zdrojov od individuálnych darcov.

V rámci projektu sme rozbehli kolo rokovaní s prevádzkovateľmi poštových služieb a s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o možných zľavách z poštových ako aj finančných služieb pre mimovládne neziskové organizácie. Poskytli sme potrebné informácie Tatra banke, ktorá sa ako prvá (a zatiaľ jediná) rozhodla poskytnúť bezplatné účty nadáciám. Informovali sme neziskové organizácie o možnostiach využívania služieb Inkaso, Unikasa či ComfortPay pre prijímanie pravidelných darov.

KOALA - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vznikla 7. apríla 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi 12-timi členskými mimovládnymi organizáciami. Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Za prioritu svojej spolupráce zvolili:

 • podporu rozvoja priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo na Slovensku,
 • presadzovanie spoločných záujmov členov,
 • odstraňovanie prekážok, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo znemožňujú,
 • vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.

www.darcovstvo.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: