Projekty - Ukončené projekty - Efektívne súkromné darcovstvo

Projekt IMPROVE – Efektívne súkromné darcovstvo

Projekt IMPROVE – Efektívne súkromné darcovstvo bol podporený v programe „Europe for Citizens. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť dialóg medzi súkromnými darcami a neziskovými organizáciami a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa nazýva efektivita v darcovstve, poukázať na dobrú prax a skúsenosti v tejto oblasti ako aj identifikovať nové postupy v mobilizácii domácich súkromných zdrojov pre občiansku spoločnosť a neziskové organizácie v krajinách, ktoré participujú na projekte – v Česku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku.

Sme presvedčení, že súkromné darcovstvo je podstatnou súčasťou zdravej občianskej spoločnosti a veľmi nám záleží na tom, aby sa u nás rozvíjalo a bolo pre občiansku spoločnosť užitočné. Považujeme preto za potrebné priebežne reflektovať dianie, ktoré sa u nás v tejto oblasti deje a vytvoriť priestor pre zamyslenie sa o tom, ako zvyšovať efektivitu a kvalitu v tejto oblasti spoločenského diania.

Projekt pozostával z kvalitatívneho výskumu zameraného na respondentov z radov súkromných darcov (firiem i jednotlivcov), občianskych organizácií a nadácií, resp. organizácií, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia pre súkromné darcovstvo v prospech občianskej spoločnosti.

Výsledkom projektu sú odporúčania do budúcnosti publikované v záverečnej správe. Mali by slúžiť súkromným darcom i mimovládnym organizáciám, predovšetkým však podporným organizáciám, ktoré sa orientujú na mobilizáciu domácich zdrojov a prepájanie súkromných darcov (firiem i jednotlivcov) s občianskou spoločnosťou – ako sú na Slovensku napríklad nezávislé nadácie napr. Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, či komunitné nadácie. Súčasťou projektu je aj medzinárodné porovnanie výsledkov z výskumov v krajinách, ktoré sa podieľajú na projekte.

Projekt realizovali: Workshop for Civic Initiatives Foundation (Sofia, Bulharsko), ARC -Asociatia pentru Relatii Comunitare (Cluj, Rumunsko), Nadace VIA (Praha, Česká republika) Centrum pre filantropiu n.o. (Bratislava, Slovensko).

Projekt podporila Európska únia v programe „Europe for Citizens“.

Viac informácií o projekte na stránke www.effectiveresources.info

Záverečná správa z projektu - medzinárodná

Záverečná správa z projektu pre Slovensko

Prípadové štúdie

 


 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: