Nadačný fond Kaufland

Etika a transparentnosť

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

V roku 2020 vstupuje Nadačný fond Kaufland do Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a zaväzuje sa dodržiavať nie len príslušné zákony a právne normy Slovenskej republiky, ale ísť nad rámec zákona a riadiť sa takými pravidlami, ktoré neprikazuje žiadny zákon a nevynucuje žiadna autorita, ale ktoré považujeme za dôležité, pretože dávajú nášmu poslaniu a našim aktivitám etický rozmer. Rozhodli sme sa prijať Etický kódex Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, v ktorom sa zaväzujeme transparentne komunikovať o našej činnosti, zverejňovať údaje a informácie nad rámec zákona, informovať verejnosť o našom financovaní, spôsobe udeľovania grantov, hodnotiacich komisiách, stratégii podpory.

O nadačnom fonde a našej činnosti informujeme prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií. Ktokoľvek má možnosť zoznámiť sa s nadačnou listinou, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou a výsledkami práce Nadačného fondu Kaufland.

Nadačná listina

Nadačná listina Nadácie Centra pre filantropiu

Etický kódex

Rozhodli sme sa implementovať etiku do svojej činnosti konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré regulujú naše správanie. Riadime sa a dodržiavame:

Finančné prehľady

Príjmy (1.1. - 31.12.2020)

Príjmy z darov materskej firmy                    € 55 898,78
Príjmy z asignácie a darov od iných subjektov                  € 223 595,12


 

Náklady (1.1. - 31.12.2020)

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel € 205 111,50
Využitie prostriedkov z asignácie na manažment € 15 651,66
Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov € 0,00
SPOLU € 220 763,16

 

 

Rozdelenie financií podľa účelu využitia

Vzdelávanie € 45 900,00
Poskytovanie sociálnej pomoci € 129 211,55
Podpora nízkoprahových centier € 30 000,00
SPOLU € 205 111,55


 

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2020

Grantové pravidlá

Profily členov správnej rady a pracovníkov nadačného fondu

Hodnotiace komisie

Zoznam podporených projektov v programe Otvorený grantový program Nadačného fondu Kaufland v roku 2020

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Sľubné talenty 2020

Zoznam podporených projektov v grantovej výzve: Nízkoprahové programy pre deti a mládež 2020

Kódex transparentnej nadácie

Nadačná listina Nadácie Centra pre filantropiu

 

Kontaktné informácie:

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gregorová
e-mail: gregorova@cpf.sk
Telefón: 0905 739 630

web: www.cpf.sk

 

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: