Filantropia

Slovník cudzích slov, Bratislava, SPN, 1990, hovorí, že FILANTROPIA je: ľudomilnosť, dobročinnosť, ako snaha jednotlivcom zmierňovať ľudskú biedu, príležitostné pomáhanie sociálne slabým.

Filantropia je vnímaná ako súhrn činností a správania, ktoré vedie k vedomej podpore jednotlivcov alebo skupín.

Filantropia je slovo gréckeho pôvodu a je syntézou dvoch slov: philein (milovať) a anthropos (človek).

Charita pochádza z latinského caritas, carus, čo znamená 1. drahota, drahý, 2. vážnosť, úcta, priazeň.

Aj keď sa bežne nerozlišuje medzi oboma pojmami, existuje medzi nimi aspoň jeden podstatný rozdiel vyjadrený práve zámerom a mierkou, v ktorej sa “dávanie“ realizuje.

SLOVNÍK FILANTROPIE

NEDAJ RYBU, ALE NAUČ CHYTAŤ RYBY

Filantropické dávanie skôr označuje rozvojový typ dávania, ktorý vychádza z princípu “nedaj rybu, ale nauč chytať ryby“ alebo “pomáhať tým, ktorí sú si sami schopní a ochotní pomôcť“ a orientuje sa viac na vzdelávanie, kultúru, sociálne inovácie. Filantropia sa v ideálnom prípade snaží selektívne riešiť problémy spoločnosti tak, aby bola spravodlivejšia a lepšia.

Charitatívne dávanie označuje v bežnom vnímaní pomoc tým, ktorí sú v núdzi a bolesti. Hlavným zameraním charity je v tomto smere zmierňovanie nerovnosti.

V súčasnosti sa pojem filantropia objavuje aj v súvislosti so sociálne zodpovedným správaním podnikateľských subjektov (tzv. corporate citizenship, corporate philanthropy). Mnohé spoločnosti realizujú tzv. “strategickú filantropiu“, ktorá napĺňa nielen ich “sociálne“ ciele, ale aj podnikovú identitu, public relations a celkovú komunikačnú politiku a stratégiu.

 

Plavba s Borisom Strečanským - o individuálnej a firemnej filantropii na Slovensku.

Rozhovory o filantropii s významnými filantropmi.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: