Finančné dary

Darovanie finančných prostriedkov je jedným z najbežnejších spôsob darovávania.

Darca môže jednorázovo darovať financie organizácii alebo jednotlivcovi prostredníctvom darovacej zmluvy. Zákon neurčuje žiaden finančný limit (maximálny ani minimálny) aká suma môže byť darovaná. Darca darováva vlastné finančné prostriedky, darováva slobodne. Dar si darca podľa súčasnej legislatívy nemôže odpočítať z daní a ani inak na ňom profitovať.

Kým sa darca rozhodne darovať finančné prostriedky mal by zvážiť viacero faktorov:

  • Darca by sa mal rozhodnúť či chce darovať financie priamo alebo cez nadáciu. Ak daruje financie nadácii, ktorá ich následne daruje fyzickej osobe alebo mimovládnej organizácii darca by sa mal rozhodnúť do akej miery chce vstupovať do procesu rozhodovania, komu budú financie poskytnuté.
  • Či chce darovať jednorázovo alebo prispievať dlhodobo.
  • Či chce aby boli darované financie účelovo zaviazané alebo aby boli financie voľne použité podľa potrieb obdarovaného.
  • Či chce darovať anonymne alebo dar podľa možností propagovať.

Všetky zmienené faktory je v nej možné zohľadniť v Darovacej zmluve.

Jednorazové dary môžu mať rôzne podoby:

  1. Najjednoduchším spôsobom darovávania je cez SMS správu. V projekte Darcovská SMS (DMS) môže každý držiteľ mobilného telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou verejnoprospešnú aktivitu podľa vlastného výberu. www.darcovskasms.sk
  2. Ďalší možný spôsob je poukázať dar prostredníctvom online darcovského portálu. V tomto prípade darcovia majú možnosť poskytnúť dar online v akejkoľvek hodnote.www.ludialudom.sk; www.dakujeme.sme.sk
  3. Darca môže podporiť verejnú zbierku organizovanú rôznymi mimovládnymi organizáciami napr. príspevkom do kasičky, kúpou vstupenky na podujatie, rôznych predmetov a pod. Verejná zbierka má zákonom definované pravidlá.

Pravidelní darcovia znamenajú pre MVO tak finančnú ako aj politickú nezávislosť.
Darca, ktorý chce podporovať organizáciu alebo jednotlivca dlhodobo, má viacero možností:
 

  1. založiť si vlastný nadačný fond v existujúcej nadácii
  2. podporovať organizáciu pravidelnými mesačnými platbami
  3. mnohé organizácie ponúkajú možnosť stať sa členom Klubu darcov.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: