Projekt "Udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ"

Centrum pre filantropiu n.o. sa od decembra 2009 podieľa na projekte koordinovanom Európskym centrom pre neziskové právo (ECNL) v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj občianskej spoločnosti (CSDF) a medzinárodnou spoločnosťou Political Capital Policy Research and Consulting Institute z Budapešti. Projekt je zameraný na udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ.

Práve tieto organizácie dodnes zohrávajú významnú úlohu v rozvoji demokracie v nových členských štátoch Európskej únie a pri riešení kľúčových otázok ľudských práv. Ich dlhodobá udržateľnosť je však ohrozená kvôli zníženiu zahraničnej finančnej podpory, ktorá bola ich hlavným zdrojom, ale tiež i kvôli iným faktorom, ako sú zložitosť využívania dostupných verejných zdrojov, nedostatočné interné kapacity pre čerpanie grantov z EÚ a neschopnosť využívať potenciál miestnej filantropie.

Celkovým zámerom projektu je zlepšiť dlhodobú udržateľnosť a posilniť potenciál spomínaných mimovládnych organizácií prostredníctvom komplexného výskumu a advokácie. Rolou CpF je v prvej fáze projektu realizovať prieskum možností financovania ľudsko-právnych organizácií v jednotlivých nových členských krajinách EÚ.

Projekt sa zameriava na dosiahnutie týchto konkrétnych cieľov:

  • lepšie porozumieť súčasnému finančnému prostrediu relevantnému pre ľudskoprávne advokačné a watchdogové MNO, najmä so zreteľom na potenciál financovania zo zdrojov EÚ;
  • preskúmať existujúce filantropické možnosti, ako získavať prostriedky z miestnych zdrojov a príležitosti generovať príjmy;
  • pripraviť "Advokačnú správu" s návrhom cieľov a odporúčaní pre zmysluplné aktivity v záujme zvýšenia udržateľnosti týchto organizácií;
  • pripraviť advokačnú stratégiu a návrh akčného plánu;
  • navrhnúť a iniciovať informačné, vzdelávacie a sieťovacie aktivity s dôrazom na Európsku úniu s aktívnou účasťou spomínaných MNO

Súvisiace dokumenty: Reakcia ECNL na verejné konzultácie o revízii finančného nariadenia

Study Report draft, May 2011

Súvisiaci odkaz: www.soros.org/initiatives/hrggp

Projekt bol podporený Open Society Institute (OSI) v rámci Programu pre ľudské práva a dobrého spravovania spoločnosti (Human Rights and Governance Grants Program).

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: