Informovanie o darovaní verzus skrytá reklama

Pri diskusiách na túto tému vystupujú viaceré otázky:

  1. Nie je za darcovstvom firiem ukrytá len ich snaha o manipuláciu verejnej mienky za účelom väčšieho odbytu svojich produktov?
  2. Nie je darcovstvo firmy len o bezplatnou reklamou firmy?
  3. Nie je pre firmu dôležitejšie byť často v novinách ako podpora verejnoprospešných aktivít?

Vo výskumoch firmy na tieto otázky odpovedajú takto:

Skrytá reklama je zákonom č. 147/2001 Z.z. (§ 3 bod 3) zakázaná. V Zákone však nie je explicitne definované , čo sa pod pojmom skrytá reklama rozumie. V praxi tak dochádza k skreslovaniu , individuálnemu výkladu.

Celoslovenské médiá pri zverejňovaní darcovských aktivít firiem nie sú vo všeobecnosti ústretové, vnímajú tieto aktivity ako skrytú reklamu, a to i v prípade, že ide o jednoduché zverejnenie informácií o možnosti získať podporu, ktorej cieľom je poskytnutie rovnakých šancí všetkým možným žiadateľom.

Prístup regionálnych médií sa líši. Aj oni majú obavu zo skrytej reklamy, no ochota zverejniť informácie je neporovnateľná.

Firmy aktívne v oblasti darcovstva sú preto konfrontované s určením pomeru medzi prostriedkami, ktoré sú nútené vyčleniť na medializáciu a samotnou výškou darov. Problém riešia rôzne, v prospech i neprospech darovanej sumy. Čiastočným riešením je vytváranie mediálnych partnerstiev; nie je to však prijateľné pre každú firmu, príp. projekt.

Pohľad Rady pre vysielanie a retransmisiu:

RVR totiž musí pri každej správe o charite či filantropii, ktorá napríklad spomína meno nejakej firmy, zvažovať, či nejde o skrytú reklamu. "Podniková filantropia niekedy môže naplniť to, že ide o reklamu, inokedy nemusí," povedal Mistrík s tým, že RVR v týchto prípadoch zvažuje viacero faktorov. "Keď ide o krátke oznámenie v zmysle paragrafu 37, vtedy jedine je to čisté a určite to nie je reklama. Keď je to oznam týkajúci sa jedného zo špecifikovaných okruhov, napríklad životného prostredia, kultúry a podobne," poznamenal Mistrík s tým, že krátky oznam s názvom firmy nesmie obsahovať žiadne superlatívy, musí byť stručný a strohý. "Inak by sa to malo prirátať k reklamnému času," dodal. S výnimkou týchto stručných oznamov je potrebné pri každom príspevku z oblasti firemnej filantropie zvlášť zvážiť, či nejde o reklamu. strategie.hnonline.sk/23. máj 2012/mistrik-novela-zakona-pomohla-filantropii

Dva odlišné pohľady na firemnú filantropiu si môžete prečítať aj v online debate na stránke odbornedebatuj.sme.sk v debate "Firemná filantropia je len marketingový nástroj".

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: