Firemná filantropia na Slovensku

Pojem filantropia sa dnes objavuje aj v kontexte sociálne zodpovedného správania podnikateľských subjektov, tzv. socially responsible entity, corporate citizenship alebo corporate philanthropy. Firemná filantropia je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Je dôležitým spojítkom medzi firmou a miestom, v ktorom podnik pôsobí. Spoločnosti realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele a hľadajú spôsob ako časť svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobia. Dokonca mnohé z firiem sa už nepýtajú len "Komu venujeme dar?", ale aj "Čo tým chceme dosiahnuť?, Ako tým zmeníme život ľudí k lepšiemu?" Formulujú svoje očakávania. Chcú, aby sa ich dar stal investíciou, nie almužnou.

Mnohé spoločnosti už zistili, že darcovstvo, či už v podobe charity alebo filantropie, prispievajú nielen k zlepšeniu ich obrazu v spoločnosti. Interné prieskumy úspešných, dynamických a progresívnych firiem dokonca ukázali, že ľudia od nich očakávajú i líderstvo v tejto oblasti. Súčasne sa im aj vďaka týmto aktivitám darí pritiahnuť a udržať si zamestnancov, o ktorých majú záujem. Neznamená to prirodzene, že darcovstvo sa stáva rovnakou prioritou ako dosiahnutie zisku. Tieto dve veci však môžu ísť ruka v ruke. Firma tak nehovorí len o zisku a podnikaní, ale o hľadaní duše a morálky. Nie je jej ľahostajná kvalita života jej klientov, zamestnancov, partnerov a vôbec ľudí.

Firemnú darcovskú prax ovplyvňuje niekoľko faktorov:

  • Prepojenie na materskú spoločnosť. Zahraničné centrály často tlačia na to, aby sa aj lokálna pobočka správala spoločensky zodpovedne a naopak, nemusia o tieto aktivity prejaviť záujem.
  • Oblasť, v ktorej firma pôsobí. V niektorých oblastiach, na rozdiel od iných, je firemné darcovstvo dôležitým prvkom spoločenskej angažovanosti firmy.
  • Nastavenie majiteľov firmy (napr. lokálpatriotizmus, osobná skúsenosť a motivácia).
  • Legislatíva. Na Slovensku v súčasnosti predovšetkým mechanizmus asignácie 2% dane z príjmu, ktorým firmy získavajú prostriedky na darcovstvo.
  • Koncept spoločenskej zodpovednosti.
  • Moment uvedomenia si, že nestačí len darovať peniaze a nezaujímať sa o výsledky, ale aj si uvedomovať vzťahy, do ktorých sa darcovstvom zapájajú. Tieto vzťahy môžu prinášať úžitok obom stranám.
 

TOP firemný filantrop - Rebríček najväčších firemných darcov na Slovensku

Via Bona Slovakia - ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu

Rebríček najväčších firemných nadácií na Slovensku

 

FIREMNÝM DARCOM POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: