Formy firemnej filantropie

V podnikateľskom svete nie sú v oblasti darcovstva limity. To akou cestou sa rozhodne firma realizovať svoje darcovské ciele záleží len a len od jej cieľov, kreativity a možno aj odvahy.

Firma sa môže správať aktívne alebo pasívne. Aktívna podpora znamená, že firma má vypracovanú filantropickú stratégiu a podľa nej aktivity podporuje. Venuje sa vopred stanoveným konkrétnym oblastiam podpory. Ak je firma v pasívnej úlohe, v podstate čaká na žiadosti organizácií a jednotlivcov a tie podľa uváženia podporí alebo nepodporí. Ide o podporu ad hoc a jednorazových aktivít.

V súčasnosti poznáme viacero možností, ako sa môže firma správať filantropicky. Môže darovať financie alebo realizovať nepeňažné darcovstvo.

Peňažné darcovstvo

 1. Priama finančná podpora, ktorá je najjednoduchšou a najviac využívanou formou podpory. Firma jednorazovo alebo opakovane daruje prostriedky na podporu určitej verejnoprospešnej aktivity.
 2. Zbierka medzi zamestnanca a matching. Zbierku môže zorganizovať firma alebo priamo zamestnanci. Často sa využíva princíp matchingu, kedy firma navýši sumu vyzbieranú zamestnancami o určitý násobok. Zbierku možno zrealizovať aj tzv. payroll giving, čo sú vlastne pravidelné zrážky zo mzdy. Firma podporuje darcovstvo tak, že administruje pravidelné strhávanie zo mzdy v prospech vybranej neziskovej organizácie.
 3. Založenie vlastnej firemnej nadácie alebo nadačného fondu. Ak si chce firma budovať dlhodobé darcovské programy, môže si založiť vlastnú firemnú nadáciu. Ide o samostatný právny subjekt, ktorý funguje na rovnakom princípe ako akákoľvek iná nadácia. Väčšinu prostriedkov na podporu verejne prospešných projektov i na prevádzku firemnej nadácie poskytuje firma samotná. Fond sa zakladá pri už existujúcej nadácii a nesie meno darcu. Firma takýmto spôsobom podporí aktivity nadácie a zverí jej svoje prostriedky na spravovanie a prerozdeľovanie.
 4. Charitatívne aukcie a výstavy. Firma organizuje rôzne aukcie a výstavy, z ktorých finančný zisk daruje na verejnoprospešné účely.
 5. Cause related marketing, tzv. zdieľaný marketing, ktorého princípom je, že komerčný a neziskový subjekt sa spoja pri propagácii nejakého produktu - výrobok tým získa pridanú hodnotu, pretože podporuje dobrú vec, a nezisková organizácia získa vopred určenú čiastku z predaných výrobkov.

Nepeňažné darcovstvo

 1. Školenia, vzdelávanie a odborná pomoc. Odborné znalosti firiem môžu prispieť k rozvoju projektov aktivít. Môžu pomôcť zvýšiť odbornosť zamestnancov neziskovej organizácie a usporiť jej náklady.
 2. Poskytnutie zázemia. Všetko to, čo potrebuje pre svoju existenciu firma, potrebuje aj mimovládna organizácia. Firmy môžu svoju pomoc zrealizovať tak, že uhradia nájom, poskytnú priestory, vybavenie, techniku, plochy na propagáciu. Najčastejšie sú to výrobky, ktorými sami disponujú.
 3. Poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom činnosti firmy. Napr. telekomunikačná firma môže poskytnúť mimovládnej organizácii zdarma telefón, firma ktorá vyvíja softvér ho môže poskytnúť neziskovej organizácii zdarma, alebo audítorská firma môže audit zrealizovať nadácii grátis. Firma môže podporiť verejnoprospešné projekty svojim špecifickým produktom, napr. Darcovská SMS.
 4. Firemné dobrovoľníctvo. Firemné dobrovoľníctvo je zapájanie zamestnancov do realizácie verejnoprospešných konkrétnych aktivít. Je dobrým prostriedkom zlepšovania spolupráce v komunite a profesionalizácie neziskovej organizácie a jej zamestnancov. Zamestnanec môže priamo pomáhať na aktivite, alebo pomáha organizácii samotnej, napr. vytváraním web stránky. Dobrovoľníctvo môže mať aj podobu tzv. secondement, kedy firma dočasne pridelí pracovníka neziskovej organizácii na obdobie aspoň 6 mesiacov.
 5. Účasť v správnych radách a grantových komisiách neziskových organizácií. Zástupcovia firiem prinášajú do neziskovej organizácie uhol pohľadu profesionála z druhej strany a zároveň prispievajú k dôveryhodnosti organizácie v očiach verejnosti.
 6. Firma vytvorí mechanizmus alebo produkt, ktorým podporuje verejnoprospešné činnosti. Tento produkt, alebo služba je "ušitá na mieru" neziskovým organizáciám a vychádza im v ústrety.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: