Hľadá sa Talent 

 grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centra pre filantropiu

 

 

Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou CpF podporí v roku 2015 talentované deti a výnimočne nadaných mladých umelcov, športovcov alebo vedcov (vo veku od 10 do 18 rokov) s cieľom umožniť im rozvoj svojich schopností, prostredníctvom grantového programu Hľadá sa talent. 

V grantovom programe budú podporené projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách a v oblastiach: vzdelávanie, kultúra a šport. Projekty podporené v programe môžu získať podporu v maximálnej výške 1 000 € pre jednotlivca. Obdobie realizácie projektov je naplánované od začiatku marca 2015 do konca novembra 2015. V programe bude prerozdelená celková suma 14 400 €. 

 

Projekty je možné predkladať nasledovne: 

- vyplníte formulár zverejnený TU

- napíšete stručný projektový zámer

- priložíte motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj

- priložíte všetky relevantné dokumenty

- pošlete formulár spolu s projektom elektronicky na thullnerova@changenet.sk do termínu uzávierky

Termín uzávierky je 30.1.2015Výsledky o podpore predložených projektov budú zverejnené 16.2.2015 na stánke www.cpf.sk, všetci predkladateli však budú informovaní aj e-mailom. 

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám poskytnú pracovníci Nadácie Centra pre filantropiu na tel.č.:    0918 762 924 alebo písomne na e-mailovej adrese: thullnerova@changenet.sk

  1.  

Celé znenie výzvy

Formulár

Plagát

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: