Hľadá sa Talent 

 grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centra pre filantropiu

 

 

Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou CpF podporí v roku 2015 talentované deti a výnimočne nadaných mladých umelcov, športovcov alebo vedcov (vo veku od 10 do 18 rokov) s cieľom umožniť im rozvoj svojich schopností, prostredníctvom grantového programu Hľadá sa talent. 

V grantovom programe budú podporené projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách a v oblastiach: vzdelávanie, kultúra a šport. Projekty podporené v programe môžu získať podporu v maximálnej výške 1 000 € pre jednotlivca. Obdobie realizácie projektov je naplánované od začiatku marca 2015 do konca novembra 2015. V programe bude prerozdelená celková suma 14 400 €. 

 

Projekty je možné predkladať nasledovne: 

- vyplníte formulár zverejnený TU

- napíšete stručný projektový zámer

- priložíte motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj

- priložíte všetky relevantné dokumenty

- pošlete formulár spolu s projektom elektronicky na thullnerova@changenet.sk do termínu uzávierky

Termín uzávierky je 30.1.2015Výsledky o podpore predložených projektov budú zverejnené 16.2.2015 na stánke www.cpf.sk, všetci predkladateli však budú informovaní aj e-mailom. 

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám poskytnú pracovníci Nadácie Centra pre filantropiu na tel.č.:    0918 762 924 alebo písomne na e-mailovej adrese: thullnerova@changenet.sk

  1.  

Celé znenie výzvy

Formulár

Plagát

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: