Príklady filantropického správania

Efektívne darcovstvo reaguje na aktuálne potreby, prináša systémové zmeny, nejedná sa len o jednorázovú podporu, ale o dlhodobú spoluprácu.

Príklady efektívneho darcovstva:

V ostatnej dobe sa vyskytli snahy o aplikáciu rôznych metód merania efektivity darcovstva, predovšetkým firemného darcovstva (napr. London Benchmarking Group, Standard Community Investment, Social Return on Investments, atď.). K efektívnemu darcovstvu často vyzývajú darcovia, široká verejnosť, médiá aj MNO, aj keď každá z týchto skupín má mierne odlišný pohľad na to, čo je efektivita a tiež existujú rôzne metódy merania efektivity darcovstva. Okrem toho je jej meranie komplikované aj z týchto dôvodov:

  • Darcovstvo je často citlivým vzťahom, ktorý presahuje kategórie ekonomickej efektivity a vstupuje do zóny etiky a mravných zásad. Kritérium ekonomických nákladov preto niekedy nestačí na obsiahnutie celej šírky obsahu darcovského procesu.
  • Darcovstvo pre účely spoločenského rozvoja v sebe nesie viac rizík než podnikateľské investovanie. Dary (granty, sociálne investície) sú poskytované výmenou za sľuby budúcich zmien v individuálnej, spoločenskej či environmentálnej sfére. Zmeny v týchto oblastiach sú však výsledkom zložitých faktorov a nie je možné ich s istotou predpovedať.
  • Darovanie sa často orientuje na jedinečné situácie, pri ktorých však chýba dostatok podobných situácií, s ktorými by bolo možné urobiť vhodné porovnanie a tak získať komparatívny rámec pre vyhodnotenie efektivity. Darcovstvo tiež umožňuje ponoriť sa viac do problematiky, pričom na zlepšovanie problémov sú potrebné aj neúspechy.
  • Darcovstvo je v mnohých ohľadoch odlišné a v iných sa zasa podobá na nákup a predaj. Podobne ako v obchodných vzťahoch aj darcovstvo je efektívnejšie v prostredí založenom na dôvere, pretože sa tým znižujú transakčné náklady. Ale dôvera znamená pre darcovstvo viac ako pre biznis. Darcovstvo je vo svojom základe viac postavené na kultúre dôvery než na zmluve. Intenzívne stavia na dobrej vôli, dobrovoľníckom entuziazme a úsilí, zapálení pre vec a iných osobných a spoločenských kvalitách, až na druhom mieste je porovnávanie výkonnosti, kritická analýza procesu, či logistika metódou just-in-time. Spomínané osobné a spoločenské kvality však nie je možné okamžite mobilizovať, ani dosiahnuť ich dlhodobú stabilitu, i keď darcovia to často považujú za samozrejmé.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: