Podpora ľudí s postihnutím verzus podpora komunitného divadla

Ľudia často podporia aktivity ľudí s postihnutím. Dôvodov pre takúto podporu je viac, často z ľútosti, vďačnosti, že oni sami a ich rodina sú zdraví alebo naopak podporia ľudí s postihnutím pretože poznajú osud postihnutých ľudí z vlastnej skúsenosti. Darovať možno na rôzne aktivity. Za filantropické aktivity by sme mohli považovať tie, ktoré umožňujú viesť ľuďom s postihnutím samostatný a plnohodnotný život, napr. formou chráneného ubytovania. Alebo aktivity, ktoré umožňujú prejaviť svoj vnútorný svet a jeho sprostredkovanie ostatným, napr. formou arteterapie, divadla.

Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1995 a ako jediné na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Počas svojej jedenásťročnej existencie, herci Divadla z Pasáže v spolupráci s viacerými slovenskými i zahraničnými profesionálnymi umelcami naskúšali množstvo inscenácií.

Divadlo je najmä komunikácia. Umenie ako také je založené na komunikácii, z ktorej plynie vzájomná inšpirácia. Rozhovory medzi umelcami, medzi hľadiskom a javiskom, medzi sebou navzájom, pomáhajú poznávať a odhaľovať tajomstvá, svety, rešpektovať inakosť. Na Slovensku je nesmierne množstvo mladých ľudí, ktorí nikdy nemali žiadny kontakt s postihnutým človekom. Stretnutie s hercom s postihnutým, ktorý s úplnou ľahkosťou odohrá divadelné predstavenie ešte stále spôsobuje šok. Moment tohto pozitívneho emocionálneho šoku je okamihom, keď sa dá s ľuďmi hovoriť o nich samých, o ich postoji k svetu, plánoch, víziách a ich mieste v spoločnosti.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: