Kde a ako nás môžete kontaktovať

Centrum pre filantropiu, n.o.
Baštová 5
811 03 Bratislavae-mail: thullnerova@cpf.sk 
web: www.cpf.sk

        

Kontakty na ľudí v Centre pre filantropiu

Právna forma: nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Zaregistrované Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-530/49/2002-NO.

IČO: 318 218 71

MAPA


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: