Kto môže darovať? Každý

1. Jednotlivec
Darcom sa môže stať každý človek, ktorý sa rozhodne darovať. Výška daru, ktorú darca daruje nie je rozhodujúca. Aj viacero malých darov pomôže ľuďom, zmení život obdarovaných. Zo skúseností darovávania na Slovensku ľudia darovávajú menšie sumy anonymne, dôvod týchto darov je, že si mysli že dali málo. V zahraničí je to naopak, človek, ktorý daroval aj 1 euro nemá ostych zverejniť svoje meno.

V minulosti bolo tradíciou darovať 10% z príjmu tzv. desiatok. Dnes je najpopulárnejší spôsob darovania peňazí na dobročinný účel príspevok do pokladničky, či už v kostole, alebo do pokladničky charitatívnej, dobročinnej organizácie.
Doba mobilných telefónov praje darcovstvu prostredníctvom telefónu zaslaním SMS správy ktorých cena alebo časť ceny išla na charitatívne/dobročinné účely. Postupne sa udomácňuje aj online darcovstvo.

Darovať možno aj iným spôsobom:

  • Vyhľadávať ľudí, ktorí pomoc potrebujú, napr. časopisy uverejňujú rôzne príbehy ľudí, ktorým je ťažko. V takýchto prípadoch sa osvedčilo zavolať do redakcie a vypýtať si kontakt na týchto ľudí a pomôcť im.
  • Vyhliadnuť si lokálnu mimovládnu organizáciu a podporiť jej aktivity. Ľudia radi podporia niekoho koho poznajú, vedia čo robí, ako pomáha.
  • V nadácii si môžete založiť nadačný fond.

2. Filantrop
Jednotlivec, ktorý vymyslí alebo podporí invenčný verejnoprospešný nápad, pomôže ho rozbehnúť. Investuje svoj čas, financie, energiu na to, aby rozbehol systém, ktorý bude dlhodobo pomáhať a aj bez jeho ďalšej podpory bude fungovať.

V súčasnosti je jeden z najznámejších filantropov Andrej Kiska s projektom Dobrý anjel.
Dobrý anjel je humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu a sú vo finančnej tiesni. Ide o systémový projekt, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať až tisíckam chorých.

3. Právnická osoba (firma, podnikateľ)
V súčasnosti neexistuje žiadna daňová motivácia pre firmy aby darovávali. Všetky dary, ktoré poskytnú darovávajú zo zisku.

V roku 2003 stratili firmy možnosť znížiť si daňový základ o dve percentá v prípade, že tieto prostriedky použili na podporu verejnoprospešných aktivít.

Poukázanie 2% (resp. 1,5%) z dane z príjmu. Bussines spoločnosti túto možnosť často využívajú, aj keď v tomto prípade nemôžme hovoriť o dare. Asignácia 2 % nie je darom, firmy len umožňuje rozhodnúť sa, komu ich poukáže. Ide teda o nepriamu podporu štátu neziskových organizácií poskytnutím časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

4. Nadácia
Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.Nadácie slúžia na akumuláciu peňažných a nepeňažných zdrojov a ich následné rozdelenie tretím osobám tak, aby sa tým dosiahol verejnoprospešný účel.

Nadácie podporujú jednotlivcov, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nemocnice, školy, obce...

Grantové nadácie napĺňajú svoje verejnoprospešné poslanie rozdeľovaním finančných prostriedkov tretím osobám v grantových programoch. Týmto mechanizmom nadácie darovávajú otvorene, transparentne a spravodlivo. V otvorenom grantovom procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť. Informácia o možnosti získať dar je široko medializovaná, konzultácie a informácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem, kritéria posudzovania sú dopredu verejne známe a tak šanca získať dar je pre všetkých, ktorí prejavia záujem, rovnaká.
Do procesu rozhodovania prizývajú nadácie ľudí venujúcich sa danej téme programu – expertov z externého prostredia. Títo ľudia vykonávajú túto prácu bez nároku na odmenu, z presvedčenia.

Nadácie, ktoré napĺňajú svoje verejnoprospešné poslanie implementáciou a realizáciou vlastných programov, aktivít voláme operačné nadácie.
 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: