Rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt

1. Podpora národných kultúrnych pamiatok – rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska.

2. Podpora zachovania kultúrnych tradícií –  znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.
Dedičstvo regiónov s Nadáciou SPP

3. Sprístupňovanie kultúry a umenia znevýhodneným – projekty, ktoré odstraňujú bariéry a približujú svet umenia deťom, mladým ľuďom a dospelým so znevýhodnením. Kultúra bez bariér s Nadáciou Orange

4. Ocenenie významných tvorcov  - Cena Nadácie Tatra banky za umenie


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: