Kto sú ľudia v CpF


Zuzana Thullnerová, riaditeľka
tel.: 0918 762 924
e-mail: thullnerova@changenet.sk

Zmyslom mojej práce je adekvátne nastavenie procesov v organizácií, aby efektívnejšie plnila svoj verejnoprospešný účel. Je to prvoradou úlohou pri efektívnom, hospodárnom i strategickom riadení organizácie. Aj v téme filantropie a charity je potrebné držať krok s dobou, dodržiavať zákon a získavať darcov. Pre mňa osobne je dôležité robiť prácu s dušou, vnímať jej energiu a mať z nej radosť.

 

Boris Strečanský, senior expert
tel.: 0903 403 362
e-mail: strecansky@changenet.sk

V CpF hľadám a opakovane nachádzam pevninu, o ktorej písal Hemingway a spieval Ursíny. Pevninu ľudstva a energie utváranej dobroprajnou komunitou ľudí a firiem, pre ktorých sa snažíme byť dobrým priateľom, radcom i rázcestím. Expertne sa venujem sa otázkam rozvoja občianskej spoločnosti a filantropie v postkomunistickom prostredí a rozvíjam peer-learningové  programy pre komunitné nadácie v Európe v rámci  European Community Foundation Initiative (ECFI). 

 

Kristína Miškovská, účtovníčka
tel.: 02 54644682
e-mail: miskovska@changenet.sk

Mám prehľad o celkovom finančnom stave organizácie, hospodárení a rozpočte, mám na starosti personalistiku a mzdy. Na práci v CpF ma baví pracovať v tíme ľudí, ktorí majú spoločné profesionálne záujmy, vzájomne si rozumejú a podporujú sa. Takýmto spôsobom vytvárajú nie len príjemné pracovné prostredie, ale aj dobrý základ pre tímovú zanietenosť v oblasti filantropie.


 

Projekt DARUJME.sk a StartLab.sk

Zuzana Zaťovič, projektová manažérka
tel.: 0918 393 972  
e-mail: zuzana@darujme.sk

Pracujem v CpF od minulého roku. 
 

Vanda Hlaváčková, projektová koordinátorka
tel.: 0908 727 635
e-mail: vanda@darujme.sk

 

Partner pre Nadáciu Tatra banky

Marcel Dávid Zajac, zástupca riaditeľa, senior programový manažér
tel.: 0918 669 214, 0918 639 471
e-mail: zajac@changenet.sk
 

Lenka Šemrincová, programová koordinátorka
tel.: 0918 669 214
e-mail:  semrincova@changenet.sk
 

Na materskej dovolenke: Daniela Suttner, programová koordinátorka
 

Partner pre Nadáciu Orange

Natália Blahová, programová manažérka

tel.: 0905 313 313
e-mail: blahova@changenet.sk

V CpF pracujem ako programová manažérka pre Nadáciu Orange. Moja pozícia zahŕňa koordináciu administratívnych procesov, nastavenie grantových programov a komunikáciu s našim dlhoročným partnerom - Nadáciou Orange. Starám sa o priebeh grantových programov, od vydania výzvy až po realizáciu podporených projektov. Komunikujem najmä so žiadateľmi, zástupcami neziskového sektora, verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií ale aj s jednotlivcami, ktorí prostredníctvom svojich aktivít menia svet okolo seba. Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto tímu a prispievať aj svojou trochou k podpore a realizovaniu projektov angažovaných ľudí, ktorým záleží na tom, čo sa okolo nich deje.
 

Na materskej dovolenke: Mária Klačková, programová manažérka


Partner pre Nadáciu SPP

Bea Gajdošechová, programová manažérka
tel.: 0907 987 981
e-mail: bea@nadaciaspp.sk

Na pozícii programovej manažérky Nadácie SPP je mojou úlohou zabezpečenie realizácie všetkých grantových projektov realizovaných Nadáciou SPP. Zúčastňujem sa na návrhu a komplexnej príprave a tvorbe grantových programov a partnerských projektov. Mám na starosti administráciu grantových programov, poskytujem informácie o grantoch, koordinujem prijímanie projektov až po zabezpečenie zmluvy spolu vyúčtovaniami projektov. Komunikujem s podporenými žiadateľmi počas celého obdobia priebehu realizácie projektu. Teší ma, že môžem byť členom tímu CpF a tak môžem prispievať k pozitívnym a pekným zmenám v komunite okolo nás a naďalej prispievať k pomoci ľuďom v znevýhodnených životných situáciách.
 

Lucia Krnáčová, asistentka

e-mail: krnacova@changenet.sk

V CpF pracujem ako office manažérka a pre nášho partnera - Nadáciu SPP ako programová asistentka. Na práci v neziskovom sektore ma najviac baví, keď smeruje k pozitívnej zmene.

 

Správna rada Centra pre filantropiu

Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady

Zuzana Behríková

Dušan Šemrinec

Boris Strečanský

Igor Polakovič

 

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: