Kto sú ľudia v CpF


Zuzana Thullnerová, riaditeľka
tel.: 0918 762 924
e-mail: thullnerova@cpf.sk

Zmyslom mojej práce je adekvátne nastavenie procesov v organizácií, aby efektívnejšie plnila svoj verejnoprospešný účel. Je to prvoradou úlohou pri efektívnom, hospodárnom i strategickom riadení organizácie. Aj v téme filantropie a charity je potrebné držať krok s dobou, dodržiavať zákon a získavať darcov. Pre mňa osobne je dôležité robiť prácu s dušou, vnímať jej energiu a mať z nej radosť.

 

Boris Strečanský, senior expert
tel.: 0903 403 362
e-mail: strecansky@cpf.sk

V CpF hľadám a opakovane nachádzam pevninu, o ktorej písal Hemingway a spieval Ursíny. Pevninu ľudstva a energie utváranej dobroprajnou komunitou ľudí a firiem, pre ktorých sa snažíme byť dobrým priateľom, radcom i rázcestím. Expertne sa venujem sa otázkam rozvoja občianskej spoločnosti a filantropie v postkomunistickom prostredí a rozvíjam peer-learningové  programy pre komunitné nadácie v Európe v rámci  European Community Foundation Initiative (ECFI). 

 

Kristína Miškovská, účtovníčka
tel.: 02 54644682
e-mail: miskovska@cpf.sk

Mám prehľad o celkovom finančnom stave organizácie, hospodárení a rozpočte, mám na starosti personalistiku a mzdy. Na práci v CpF ma baví pracovať v tíme ľudí, ktorí majú spoločné profesionálne záujmy, vzájomne si rozumejú a podporujú sa. Takýmto spôsobom vytvárajú nie len príjemné pracovné prostredie, ale aj dobrý základ pre tímovú zanietenosť v oblasti filantropie.

 

Barbora Blahová, programová asistentka

tel.: 0918 548 598
e-mail: barbora.blahova@cpf.sk
 

Projekt DARUJME.sk 

Zuzana Behríková, projektová manažérka

tel.: 0918 433 758

e-mail: zuzana.b@darujme.sk

 

Projekt StartLab.sk

Zuzana Zaťovič, projektová manažérka


tel.: 0918 393 972  


e-mail: zuzana@startlab.sk 

 

Partner pre Nadáciu Tatra banky

Marcel Dávid Zajac, zástupca riaditeľa, senior programový manažér
tel.: 0918 669 214, 0918 639 471
e-mail: zajac@changenet.sk
 

Lenka Šemrincová, programová koordinátorka
tel.: 0918 669 214
e-mail:  semrincova@cpf.sk
 

V organizácii administrujem otvorené grantové programy, pomáham pri podporovaní partnerských projektov či udeľovaní výnimočnosti a spolupracujem tak na napĺňaní poslania nášho partnera nadáciu Tatra banky. Je radosť pozorovať a cítiť spätnú väzbu z podporovania aktívnych a šikovných ľudí. Organizácia CpF však zastrešuje  mnoho ďalších aktivít. V neziskovom sektore pracujem len krátko, je mi však veľkou inšpiráciou pozorovať zanietenosť kolegov, ktorí maju otvorené srdcia, silu a každodennú energiu  riešiť neľahké úlohy, aby pomohli práve tým, ktorým nebolo dopriate. 

Na materskej dovolenke: Daniela Suttner, programová koordinátorka

 

Partner pre Nadáciu Orange

Natália Blahová, programová manažérka

tel.: 0905 313 313
e-mail: blahova@cpf.sk

V CpF pracujem ako programová manažérka pre Nadáciu Orange. Moja pozícia zahŕňa koordináciu administratívnych procesov, nastavenie grantových programov a komunikáciu s našim dlhoročným partnerom - Nadáciou Orange. Starám sa o priebeh grantových programov, od vydania výzvy až po realizáciu podporených projektov. Komunikujem najmä so žiadateľmi, zástupcami neziskového sektora, verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií ale aj s jednotlivcami, ktorí prostredníctvom svojich aktivít menia svet okolo seba. Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto tímu a prispievať aj svojou trochou k podpore a realizovaniu projektov angažovaných ľudí, ktorým záleží na tom, čo sa okolo nich deje.
 

Lucia Piovarči, asistentka

e-mail: piovarci@cpf.sk

V CpF pracujem pre nášho partnera Nadáciu Orange. Na práci v neziskovom sektore ma najviac baví, keď smeruje k pozitívnej zmene.

Na materskej dovolenke: Mária Klačková, programová manažérka


Partner pre Nadáciu SPP

Bea Gajdošechová, programová manažérka
tel.: 0907 987 981
e-mail: bea@nadaciaspp.sk

Na pozícii programovej manažérky Nadácie SPP je mojou úlohou zabezpečenie realizácie všetkých grantových projektov realizovaných Nadáciou SPP. Zúčastňujem sa na návrhu a komplexnej príprave a tvorbe grantových programov a partnerských projektov. Mám na starosti administráciu grantových programov, poskytujem informácie o grantoch, koordinujem prijímanie projektov až po zabezpečenie zmluvy spolu vyúčtovaniami projektov. Komunikujem s podporenými žiadateľmi počas celého obdobia priebehu realizácie projektu. Teší ma, že môžem byť členom tímu CpF a tak môžem prispievať k pozitívnym a pekným zmenám v komunite okolo nás a naďalej prispievať k pomoci ľuďom v znevýhodnených životných situáciách.

 

Správna rada Centra pre filantropiu

Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady

Zuzana Behríková

Dušan Šemrinec

Boris Strečanský

Igor Polakovič

 

 

 


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: