Kto sú ľudia v CpF

 

 

Zuzana Thullnerová, riaditeľka

tel.: 0918 762 924

e-mail: thullnerova@changenet.sk

zmyslom mojej práce je adekvátne nastavenie procesov v organizácií, aby efektívnejšie plnila svoj verejnoprospešný účel. Je to prvoradou úlohou pri efektívnom, hospodárnom i strategickom riadení organizácie. Aj v téme filantropie a charity je potrebné držať krok s dobou, dodržiavať zákon a získavať darcov. Pre mňa osobne je dôležité robiť prácu s dušou, vnímať jej energiu a mať z nej radosť.

 

Boris Strečanský, senior expert
tel.: 0903 403 362
e-mail: strecansky@changenet.sk

V CpF hľadám a opakovane nachádzam pevninu, o ktorej písal Hemingway a spieval Ursíny.  Pevninu ľudstva a energie utváranej dobroprajnou komunitou ľudí a firiem, pre ktorých sa snažíme byť dobrým priateľom, radcom i rázcestím. Expertne sa venujem sa otázkam rozvoja občianskej spoločnosti a filantropie v postkomunistickom prostredí a rozvíjam peer-learningové  programy pre komunitné nadácie v Európe v rámci  European Community Foundation Initiative (ECFI). 

 

Kristína Miškovská, účtovníčka
tel.: 02 54644682
e-mail: miskovska@changenet.sk

mám prehľad o celkovom finančnom stave organizácie, hospodárení a rozpočte, mám na starosti personalistiku a mzdy. Na práci v CpF ma baví pracovať v tíme ľudí, ktorí majú spoločné profesionálne záujmy, vzájomne si rozumejú a podporujú sa. Takýmto spôsobom vytvárajú nie len príjemné pracovné prostredie, ale aj dobrý základ pre tímovú zanietenosť v oblasti filantropie.

 

Igor Polakovič, senior projektový manažér
tel.: 0905 324 987
e-mail: polakovic(zavin@c)changenet.sk

pracujem v CpF od roku 2011 kam som prestúpil po 16-ročnom pôsobení vo viacerých pobočkách medzinárodnej organizácie Greenpeace. Mám na starosti projekt podpory individuálneho darcovstva. Inicioval som založenie Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá združuje neziskové organizácie aktívne v oblasti fundraisingu od jednotlivcov. Spolupracoval som na príprave nového zákona o verejných zbierkach. Manažujem DARUJME.sk, ktoré sprístupňuje neziskovkám online platobnú bránu na prijímanie darov. A samozrejme StartLab.sk - jedinú funkčnú crowdfundingovú platformu u nás. 


Partner pre Nadáciu Tatra banky


 

 

Marcel Dávid Zajac, zástupca riaditeľa, senior programový manažér
tel.: 0918 639 471
e-mail: zajac@changenet.sk                                                                                                        

  Daniela Nagyová, programová koordinátorka
tel.: 0918 669 214
e-mail: nagyova@changenet.sk


Partner pre Nadáciu Orange
 

 

Mária Klačková, programová manažérka
tel.: 0905 313 313
e-mail: betakova@changenet.sk

V CpF pracujem ako programová manažérka pre Nadáciu Orange. Moja pozícia zahŕňa koordináciu administratívnych procesov, nastavenie grantových programov a komunikáciu s našim dlhoročným partnerom - Nadáciou Orange.

 

Natália Blahová, programová koordinátorka
tel.: 0908 766 833
e-mail: blahova@changenet.sk

V CpF pracujem ako programová koordinátorka pre nášho partnera Nadáciu Orange. Starám sa o priebeh grantových programov, od vydania výzvy až po realizáciu podporených projektov. Komunikujem najmä so žiadateľmi, zástupcami neziskového sektora, verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií ale aj s jednotlivcami, ktorí prostredníctvom svojich aktivít menia svet okolo seba. Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto tímu a prispievať aj svojou trochou k podpore a realizovaniu projektov angažovaných ľudí, ktorým záleží na tom, čo sa okolo nich deje.

 

 

 

Dominika Stoláriková, programová asistentka
e-amil: cpf@changenet.skPartner pre Nadáciu SPP
 

Bea Gajdošechová, programová manažérka
tel.: 0907 987 981
e-mail: bea@nadaciaspp.sk

v CpF pracujem ako programová manažérka pre Nadáciu SPP. 

Lenka Rišková, asistentka

e-mail: riskova@changenet.sk

V CpF pracujem ako office manažérka a pre nášho partnera - Nadáciu SPP ako programová asistentka. Na práci v neziskovom sektore ma najviac baví, keď smeruje k pozitívnej zmene.

 

Partner pre EkoFond


 Zuzana Behríková, senior manažérka

 

Správna rada Centra pre filantropiu

 Marcel Dávid Zajac
 predseda správnej rady

 Dušan Šemrinec

 Boris Strečanský

 Zuzana Behríková

 Lucia Gregorová

 

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: