Kto sú ľudia v CpF


Zuzana Thullnerová, riaditeľka
tel.: 0918 762 924
e-mail: thullnerova@cpf.sk

Zmyslom mojej práce je adekvátne nastavenie procesov v organizácií, aby efektívnejšie plnila svoj verejnoprospešný účel. Je to prvoradou úlohou pri efektívnom, hospodárnom i strategickom riadení organizácie. Aj v téme filantropie a charity je potrebné držať krok s dobou, dodržiavať zákon a získavať darcov. Pre mňa osobne je dôležité robiť prácu s dušou, vnímať jej energiu a mať z nej radosť.

 

Boris Strečanský, senior expert
tel.: 0903 403 362
e-mail: strecansky@cpf.sk

V CpF hľadám a opakovane nachádzam pevninu, o ktorej písal Hemingway a spieval Ursíny. Pevninu ľudstva a energie utváranej dobroprajnou komunitou ľudí a firiem, pre ktorých sa snažíme byť dobrým priateľom, radcom i rázcestím. Expertne sa venujem sa otázkam rozvoja občianskej spoločnosti a filantropie v postkomunistickom prostredí a rozvíjam peer-learningové  programy pre komunitné nadácie v Európe v rámci  European Community Foundation Initiative (ECFI). 

 

Kristína Miškovská, účtovníčka
tel.: 02 54644682
e-mail: miskovska@cpf.sk

Mám prehľad o celkovom finančnom stave organizácie, hospodárení a rozpočte, mám na starosti personalistiku a mzdy. Na práci v CpF ma baví pracovať v tíme ľudí, ktorí majú spoločné profesionálne záujmy, vzájomne si rozumejú a podporujú sa. Takýmto spôsobom vytvárajú nie len príjemné pracovné prostredie, ale aj dobrý základ pre tímovú zanietenosť v oblasti filantropie.

 

Barbora Blahová, programová asistentka

tel.: 0918 548 598
e-mail: barbora.blahova@cpf.sk
 

Projekt DARUJME.sk 

Zuzana Behríková, projektová manažérka

tel.: 0918 433 758

e-mail: zuzana.b@darujme.sk

 

Projekt StartLab.sk

Zuzana Zaťovič, projektová manažérka


tel.: 0918 393 972  


e-mail: zuzana@startlab.sk 

 

Partner pre Nadáciu Tatra banky

Marcel Dávid Zajac, zástupca riaditeľa, senior programový manažér
tel.: 0918 669 214, 0918 639 471
e-mail: zajac@changenet.sk
 

Lenka Šemrincová, programová koordinátorka
tel.: 0918 669 214
e-mail:  semrincova@cpf.sk
 

V organizácii administrujem otvorené grantové programy, pomáham pri podporovaní partnerských projektov či udeľovaní výnimočnosti a spolupracujem tak na napĺňaní poslania nášho partnera nadáciu Tatra banky. Je radosť pozorovať a cítiť spätnú väzbu z podporovania aktívnych a šikovných ľudí. Organizácia CpF však zastrešuje  mnoho ďalších aktivít. V neziskovom sektore pracujem len krátko, je mi však veľkou inšpiráciou pozorovať zanietenosť kolegov, ktorí maju otvorené srdcia, silu a každodennú energiu  riešiť neľahké úlohy, aby pomohli práve tým, ktorým nebolo dopriate. 

Na materskej dovolenke: Daniela Suttner, programová koordinátorka

 

Partner pre Nadáciu Orange

Natália Blahová, programová manažérka

tel.: 0905 313 313
e-mail: blahova@cpf.sk

V CpF pracujem ako programová manažérka pre Nadáciu Orange. Moja pozícia zahŕňa koordináciu administratívnych procesov, nastavenie grantových programov a komunikáciu s našim dlhoročným partnerom - Nadáciou Orange. Starám sa o priebeh grantových programov, od vydania výzvy až po realizáciu podporených projektov. Komunikujem najmä so žiadateľmi, zástupcami neziskového sektora, verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií ale aj s jednotlivcami, ktorí prostredníctvom svojich aktivít menia svet okolo seba. Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto tímu a prispievať aj svojou trochou k podpore a realizovaniu projektov angažovaných ľudí, ktorým záleží na tom, čo sa okolo nich deje.
 

Lucia Piovarči, asistentka

e-mail: piovarci@cpf.sk

V CpF pracujem pre nášho partnera Nadáciu Orange. Na práci v neziskovom sektore ma najviac baví, keď smeruje k pozitívnej zmene.

Na materskej dovolenke: Mária Klačková, programová manažérka


Partner pre Nadáciu SPP

Bea Gajdošechová, programová manažérka
tel.: 0907 987 981
e-mail: bea@nadaciaspp.sk

Na pozícii programovej manažérky Nadácie SPP je mojou úlohou zabezpečenie realizácie všetkých grantových projektov realizovaných Nadáciou SPP. Zúčastňujem sa na návrhu a komplexnej príprave a tvorbe grantových programov a partnerských projektov. Mám na starosti administráciu grantových programov, poskytujem informácie o grantoch, koordinujem prijímanie projektov až po zabezpečenie zmluvy spolu vyúčtovaniami projektov. Komunikujem s podporenými žiadateľmi počas celého obdobia priebehu realizácie projektu. Teší ma, že môžem byť členom tímu CpF a tak môžem prispievať k pozitívnym a pekným zmenám v komunite okolo nás a naďalej prispievať k pomoci ľuďom v znevýhodnených životných situáciách.

 

Správna rada Centra pre filantropiu

Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady

Zuzana Behríková

Dušan Šemrinec

Boris Strečanský

Igor Polakovič

 

 

 

pošli na vybrali.sme.sk

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: