Boh (svedomie) to od nás očakáva, je to znakom života vo viere a pod. Môže byť výlučne nezištné v zmysle biblického: „Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí, v skrytosti odplatí tebe” (Mt5:4-5). “…kto dáva, nech dáva z úprimnosti…” (LR12:8)“ Ale zároveň sa týmto darcovstvom môžu uvoľňovať nadpozemské sily alebo sa môže vytvoriť komunikácia s nadpozemským svetom. Klasickým, starobylým prejavom takéhoto darcovstva je obeta. Aj keď takéto darcovstvo nemá charakter úzko recipročný ako je to typické vo vyššie uvedenom type, je očakávaním darcu isté zavďačenie sa Bohu či kánonu. Táto reciprocita je však menej automatická či materialistická, hoci sa takou môže stať (napr. kupovanie odpustkov v stredoveku).

Hranica medzi metafyzickým a normatívnym darcovstvom je tenká a je ťažko postihnuteľná, ako sú aj ich prejavy, nakoľko sú väčšinou málo viditeľné na verejnosti. Podobne do tejto kategórie sa dá zaradiť aj darcovstvo, ktoré darca považuje za akési odčinenie resp. vrátenie toho, čo kedysi dostal (od rodiny, spoločnosti). Tento moment potvrdzujú aj výskumy, ktoré uvádzajú, že cca 30% populácie chce v akte darovania spoločnosti niečo vrátiť.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: