Nadácia Centra pre filantropiu

Nadáciu Centra pre filantropiu sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním rozvíjať darcovstvo a občiansku  spoločnosť.

Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu  celého  spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri živelných pohromách.

Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame, ako môžu napĺňať svoje zámery.
 

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu

vznikol z podnetu lekárov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti s cieľom šíriť osvetu o rizikových faktoroch a prevencii chronickej obštrukčnej choroby pľúc a na pomoc pacientom s týmto ochorením, v ich zložitej životnej  situácii.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca zverejnil grantovú výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť pacienti trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

Žiadosť musí byť v súlade s podmienkami a oblasťami podpory Nadačného fondu, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.prezdravepluca.sk/ v časti “Komu pomáhame”, alebo v ktorejkoľvek pneumologickej ambulancii na Slovensku.

Vyplnenú žiadosť, potvrdenú ošetrujúcim lekárom – pneumológom zasielajte do 15. 12. 2015 na adresu: Nadácia Centra pre filantropiu, Nadačný fond Pre zdravé pľúca, Baštová 5, 811 03 Bratislava
 

Nadačný fond Slovanet

Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou. žiadosť zasielajte do 31. 10. 2015 na adresu: Nadácia Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovanet, Baštová 5, 811 03 Bratislava
 

Nadačný fond Scientia

Nadácia v súčasnosti spravuje Nadačný fond Scientia zameraný na podporu štúdia talentovaných slovenských  študentov/študentiek  prírodo - vedného a technického zamerania v zahraničí.
Fond je financovaný z prostriedkov donorov - súkromných osôb.
 

Podpora tvorby Zuzany Piussi

Na portáli Ľudiaľuďom.sk sme zriadili výzvu s účelom Podpora tvorby Zuzany Piussi cez darcovský systém Darujme.sk, ktorý slúži ako nástroj pre poskytovanie príspevkov od jednotlivcov a právnických osôb.

Dary cez systém Darujme.sk a Ľudiaľuďom.sk v prospech tejto výzvy sú získavané so súhlasom Zuzany Piussi. Dôvodom vytvorenia výzvy je napĺňanie poslania Nadácie CPF v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, ktoré v sebe tvorba Zuzany Piussi obsahuje. Správna rada sa rozhodla sprostredkovať týmto spôsobom morálnu a finančnú podporu autorke do ďalšej práce v oblasti autorského filmu.

Chcete podporiť tému, ktorá je v súlade s účelom Nadácie CpF? Vytvorte si u nás nadačný fond. Ako na to


1. moravsko-slovenský benefičný golfový turnaj

31. augusta 2013 sa na golfovom ihrisku v Skalici uskutočnilo podujatie pre priaznivcov golfu a dobrých skutkov. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací. Výťažok z turnaja bude použitý na podporu projektov cezhraničnej spolupráce a rozvoja moravsko-slovenského pomedzia prostredníctvom programu Bez hraníc.

Viac tu: http://beneficny-golf-morava-slovensko.webnode.sk/

 

Údaje pre 2%:

Názov Nadácia Centra pre filantropiu
Právna forma Nadácia
IČO 42262801
Adresa Baštová 5, 811 03 Bratislava

 

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: