Podpora detských domovov verzus podpora náhradných rodín

Podpora detských domovov je tradičnou charitatívnou činnosťou ľudí, ktorí chcú niekoho podporiť, ale nevedia koho. Ľudia vedia, že tieto deti niečo potrebujú. Potrebujú viac hračiek, s ktorými sa často nevedia hrať? Potrebujú viac sladkostí? Viac a lepšie oblečenie? Potrebujú rodinu, ktorá ich bude ľúbiť a naučí ich aký je reálny život za múrmi ústavu.

Ako alternatíva na túto skutočnosť vzniklo v roku 1993 Občianske združenie Návrat, ktoré pôsobí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Návrat poskytuje komplexné odborné služby deťom, ktoré hľadajú rodinu, a ľuďom, ktorí sa ich rozhodli prijať k sebe.

Iniciujú zmeny v sociálnom systéme tak, aby zohľadňoval záujmy všetkých detí a potrebu prežiť detstvo v rodine. Víziou je prispieť k vytvoreniu tolerantnej občianskej spoločnosti, v ktorej bude starostlivosť o všetky deti postavená výhradne na rodinných modeloch.

Veria, že:
1. Dieťa má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných telesných, duševných a duchovných potrieb.
2. Iba rodina je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina poskytuje dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.
3. Medziľudské vzťahy majú rozhodujúci význam na kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi - či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: