Rebríček najväčších nadácií na Slovensku

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií. Informácie čerpáme z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR (www.civil.gov.sk) a údajov z výročných správ nadácií, doručených ministerstvu na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Považujeme za dôležité informovať aj o ekonomickej situácii v sektore.

ANALÝZA ZA ROK 2006

ANALÝZA ZA ROK 2007

ANALÝZA ZA ROK 2008

ANALÝZA ZA ROK 2009/2010

ANALÝZA ZA ROK 2011

ANALÝZA ZA ROK 2012

Pre zlepšenie transparentnosti a poznania nadácii verejnosťou sme v roku 2007 nadviazali spoluprácu s týžednníkom Trend, ktorý zahrnul rebríček nadácií do svojej ročenky. Získané údaje sme spracovávali podľa potrieb ročenky TOP TREND.

Nadácie sú účelovými združeniami majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní verejnoprospešných služieb, nadácie slúžia najmä na akumuláciu peňažných a nepeňažných zdrojov a ich následné rozdelenie tretím osobám tak, aby sa tým dosiahol verejnoprospešný účel. 

Základné typy nadácií:

1. Firemné nadácie

Existuje viacero vymedzení a definícií firemnej nadácie. Pre účely tohto rebríčka sme ako firemné vyčlenili tie nadácie, v ktorých názve je názov spoločnosti, alebo boli založené podnikateľským subjektom.

2. Komunitné nadácie

Komunitná nadácia je nezávislá, apolitická, nezisková, verejne podporovaná, nereligiózna filantropická inštitúcia. Dlhodobým cieľom komunitnej nadácie je budovanie nadačného imania a spravovanie zdrojov získaných od viacerých darcov pre dobro a úžitok obyvateľov v rámci geograficky ohraničenej komunity.
Štandardy komunitných nadácií v SR

3. Ostatné nadácie

Boli sem zaradené všetky nadácie, ktorých zriaďovateľom nebol podnikateľský subjekt a nie sú členmi Asociácie komunitných nadácii. Ide predovšetkým o:

Grantové nadácie
Operačné nadácie

Viac o nadáciách

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: