Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR realizuje národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“ od marca 2014 do konca roku 2015.

Zistite viac: 

                O projekte

                 Výstupy


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: