Nefinančné dary

Darca môže nadácii darovať aj cenné papiere (v prípade právnickej osoby akcie podniku obchodované na burze cenných papierov), dlhopisy, podielové listy, vkladové listy. Podľa zákona môže byť nadácia aj prijímateľom takéhoto druhu daru, kde ide o bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovania.

Mimovládna organizácia môže prijímať aj dary v podobe hnuteľného či nehnuteľného majetku. Jedná sa dary ako napr. budovy, pozemky, umelecké diela a pod.. Pri prevode sa hnuteľný či nehnuteľný majetok stáva oficiálne majetkom mimovládnej organizácie a je vedený v účtovníctve.

Príklady nefinančných darov:

  • Spoločnosť Rajo a.s. a Hipp darováva pravidelne svoje potravinové výrobky na detské akcie a materským centrám.
  • Použité počítače, ktoré business spoločnosti vyradia darováva neziskovým organizáciam, základným školám Orange Slovensko, Deloitte, IBM a ďalší.
  • Médiá uverejňuje skutočné príbehy ľudí v núdzi, príp. so zdravotnými problémami, kde uvádzajú výzvu, aby ich ľudia podporili vrátane čísla účtu kde môžu darovať. Týmto spôsobom dávajú ľuďom možnosť pomôcť.
  • Reklamné agentúry tvoria zdarma mediálne výstupy na podporu verejnoprospešných projektov. Takýmto príkladom je Mayer / McCann-Erickson,s.r.o. pre Komunitnú nadáciu Bratislava.
  • HP pravidelne realizuje internú zbierku oblečenia pre rôzne cieľové skupiny.
  • Dobrovoľníctvo

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: