Novinky a aktuality

18 projektov podporených v programe Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania

Otvorená grantová výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania bola logickým pokračovaním grantových programov Konta Orange v oblasti vzdelávania, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality a presadzovaniu pozitívnych trendov vo vzdelávaní. Po niekoľkých úspešných ročníkoch grantových programov pre základné školy (Školy pre budúcnosť) a pre stredné školy (Nechajme školu ožiť, Dajte škole zelenú, Lepšie miesto pre život a Učme sa inak) sa Konto Orange rozhodlo podporiť mimovládne organizácie, ktoré na školách realizujú zaujímavé projekty. Mohlo ísť o projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovacieho procesu, aktivity pre žiakov, učiteľov, spoluprácu škôl s vonkajšou komunitou, zavádzanie nových technológií, prístupov, zaujímavých učebných pomôcok, osvetové aktivity v rôznych aktuálnych témach ako sú napr. životné prostredie, prevencia šikany a pod.

Do dátumu uzávierky programu - 30. marca 2009 nám bolo doručených až 150 projektov mimovládnych organizácií, pričom tento počet vysoko prevýšil naše očakávania i finančné možnosti programu. Hodnotiacu komisiu zloženú z odborníkov v oblasti vzdelávania čakala neľahká úloha vybrať z takého množstva niekoľko najkvalitnejších projektov.

Napokon sa zhodla na podpore 18 projektov v celkovej sume 35 000 Eur.

Týmto sa ospravedlňujeme všetkým uchádzačom o grant, ktorí vypracovali kvalitné projekty, no pre obmedzené finančné možnosti programu nemohli byť podporené.

Zoznam podporených projektov nájdete na tomto mieste:

Zoznam podporených projektov Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania 2009

Pridané: 02.06.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: