Novinky a aktuality

2% asignácia daní právnických osôb ostáva v súčasnej podobe ešte 2 roky

Dňa 18. novembra 2011 bola zverejnená Výzva neziskových organizácii k „zachovaniu súčasného právneho stavu platného pre roky 2010 a 2011 ako definitívneho riešenia právnej úpravy asignačného mechanizmu 2% z dane“. Výzvu podpísalo 18 platforiem neziskových organizácii združujúcich stovky neziskových organizácii. Medzi signatármi sú Ekofórum, Rada mládeže Slovenska, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR, Fórum kresťanských inštitúcii, Sociofórum, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR, Donorské fórum a mnohé ďalšie a požadovali „zapracovanie tohto návrhu do novely zákona o dani z príjmov v rámci schvaľovania zákona o štátnom rozpočte“.

Návrh mimovládnych organizácii sa dostal na pôdu Národnej rady v podobe poslaneckého návrhu a na rokovaní Výboru pre financie a rozpočet bolo schválené uznesenie do spoločnej predkladacej správy, ktoré predlžovalo súčasný stav o 1 rok.

Dňa 1. decembra 2011 Národná rada SR v druhom čítaní tento návrh počtom hlasov 144 schválila a následne schválila celú novelu zákona o dani z príjmov (č. 595/2003).

V zdôvodnení tohto predĺženia sa uvádza:
„Navrhuje sa postupné znižovanie asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb posunúť o jeden rok. Zmenený spôsob poukazovania podielu dane na osobitné účely podľa § 50 mal za následok pokles poukázaných prostriedkov z dane z príjmu právnických osôb z 37,5 mil. eur v roku 2009 na 23,5 mil. eur v roku 2011. Počet právnických osôb využívajúcich mechanizmus poukázania podielu dane na osobitné účel poklesol z 30 tisíc v roku 2009 na 25,7 tisíc v roku 2011. A z nich iba 2,4 tisíc subjektov poskytlo aj dar z vlastného zisku, čo je podmienkou poukázania podielu v plnej výške. Ak by sa naplnilo v súčasnosti platné znenie zákona o postupnom znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, možno očakávať, že na verejnoprospešné účely by na budúci rok bolo poukázaných o 6,5 mil. eur menej, čo by bolo z hľadiska aktuálnej situácie neziskového sektora likvidačné. Návrh vychádza zo záverov rokovania Rady vlády pre MVO, podľa ktorých je potrebné sledovať ekonomické dopady zmeny mechanizmu 2 % dane a korigovať výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov štátneho rozpočtu z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty zmenou legislatívnej úpravy v časti znižovania percenta pre daň z právnických osôb“

Z 25 754 právnických osôb iba 9,53% (2 467) využilo možnosť poukázať dar na verejnoprospešné účely, čo im následne umožnilo asignovať 2% zo zaplatenej dane. Zvyšných 90,47% (23 489) právnických osôb asignovalo iba 1,5% zo zaplatenej dane.

Súčasne s poklesom počtu právnických osôb došlo aj k poklesu celkovo poukázanej sumy, pričom po takmer 24% prepade v roku 2010 nastal v roku 2011 ďalší, viac ako 12% pokles.


 

Pridané: 30.01.2012
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: