Novinky a aktuality

2 % z dane – unikátny príspevok k lepšej kvalite života

Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane. Dnes je to celospoločensky akceptovaný mechanizmus: väčšina fyzických, ako aj právnických osôb má možnosť, pokiaľ platí dane, poukázať určitý podiel zo zaplatenej dane štátu na verejno-prospešné aktivity organizáciám pôsobiacim v Slovenskej republike. Je unikátne, ako sa asignácia 2% dane stala dominantnou črtou obdobia, počas ktorého daňovníci odvádzajú dane štátu a súčasne sa vyše 10.000 organizácií uchádza o ich priazeň a podporu. Slovensko si tak vytvorilo jeden z mála efektívnych nástrojov priamej podpory verejného dobra občanmi a firmami, ktorí sami rozhodujú o tom, koho chcú podporiť.

Je pochopiteľné, že celá spoločnosť má záujem, aby daňovníci platili dane štátu a plnili si tak svoje povinnosti: krajinám, ktoré to dokážu, sa darí a sú úspešnejšie. Pre kvalitu života u nás je osobitne dôležité, ak sa zároveň s platením daní uskutočňuje v čo najväčšom rozsahu aj podpora veľkého množstva „dobra“, aké sa na Slovensku vykonáva prostredníctvom poukázania 2% dane na verejno-prospešné účely. Od vzniku tohto mechanizmu v roku 2002 sa tak podarilo nazhromaždiť takmer pol miliardy EUR, určených na vykonávanie rôznych užitočných, často jedinečných činností či služieb. Energia, ktorú kumulujú takto poukázané finančné prostriedky, vytvára u nás more pozitívnych hodnôt, pomáha státisícom občanov, mení tvár Slovenska.

Uvedomujúc si úlohu množstva dobrovoľníkov, ako aj malých i veľkých verejnoprospešných organizácií, si dovoľujeme opätovne vyzvať všetkých, či už podnikateľov, zástupcov firiem, zamestnancov alebo jednotlivcov platiacich dane, aby poukázali časť finančných prostriedkov prostredníctvom zaplatených daní na podporu spoločensky užitočných činností. Každý príspevok je vítaný, väčší i menší, a každý takýto vklad je zmysluplný. Podpora tých, ktorí sa podujali pomáhať, slúžiť a rozvíjať jednotlivé verejnoprospešné oblasti, je kardinálne dôležitá pre lepšiu budúcnosť našej krajiny.

Podporte Výzvu za zachovanie 2% TU!

Šírte a zdieľajte aj zaujímavé video Nadácie Pontis, ktoré jednoducho vysvetľuje dôležitosť a zmysel 2%. 

Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu vypracovali aj štúdie, ktoré vysvetľujú a poukazujú na použitie podielu z dane firiem:

Štúdia Nadácie Pontis

Štúdia Centra pre filantropiu

2% sú vo Vašich rukách! Ďakujeme.

Pridané: 20.03.2014
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: