Novinky a aktuality

20 rokov po...

The Party’s Over ...ale ďalšie začali

Idea usporiadať túto výstavu skrsla nedávno keď sme s kolegami z Centra pre filantropiu debatovali ako pripraviť diskusné podujatie – okrúhly stôl na tému lídrovstva. Téma lídrovstva nás v CpF oslovuje. Javí sa nám byť podstaným faktorom dosahovania sociálnych zmien i pre angažmán vo verejnom priestore.

Preto došla reč aj na to, ako tých z nás, čo sme mali to šťastie byť pri tom, ovplyvnili udalosti okolo Novembra 89. Zdá sa, že toto obdobie pre mnohých z nás predstavuje zásadnú formatívnu skúsenosť, ktorá ovplyvnila aj naše ďalšie kroky a život. Pre mňa určite. Ale hoci, tento predpoklad môžeme vysloviť, je ťažké ho zovšeobecniť. Veď pri tom dianí bolo veľa ľudí, desaťtisíce ľudí zažili elektrizujúcu atmosféru Novembra a napriek tomu nie každý má vôľu, potrebu či chuť sa angažovať vo verejnom priestore. Okrem toho, aj moja osobná cesta je tiež nielen cestou pôsobenia vo verejnom priestore.

Otázka formovania a vzniku lídrov tu stojí preto bez ohľadu na November. Súkromne si myslím, že ide o niečo viac než len expozíciu voči nejakej externej skúsenosti, ide asi o kombináciu faktorov výchovy, rodinného prostredia, identity, kultúry, ktorá formuje človeka od jeho detstva a v istých situáciach niektoré vplyvy či danosti dostanú príležitosť sa prejaviť. Ale o tom inde a inokedy.

Pri pohľade späť si uvedomujem, že to čo sme robili počas Novembra bolo omnoho jednoduchšie, ako to, čo nasledovalo potom (ja som zhodou okolností mal možnosť sa zúčastňovať na dianí štrajkového koordinačného výboru na FF UK a od cca 27. novembra aj Celoslovenského koordinačného výboru študentov pôsobiaceho na VŠMU). Jednoduchšie z hľadiska toho, čo si toto nasadenie vyžaduje. Pracovať 20 hodín denne sa dá, ale len krátkodobo. Hektické nasadenie, ktoré sprevádzalo všetkých, ktorí vtedy niečo chceli robiť na VPN či v študentskom hnutí bolo dotované vnútornou kolektívnou energiou ľudí, nahromadenou počas tých dlhých 20 či 40 rokov. Ale próza každodennosti, v čase rodiacej sa politickej (ne)kultúry a návykov či zlozvykov rodiacej sa demokracie boli a sú podľa mňa ďaleko viac vyčerpávajúcejšie pre kohokoľvek, kto vstupuje do verejného priestoru. Dnes do verejného priestoru môže vstúpiť každý, viacerí sa zhodujeme v tom, že je to dobré a prospešné. Myslím si však, že je to omnoho ťažšie ako sme to mali my v Novembri 1989.

Táto výstavka je osobným pohľadom do môjho archívu. Nemám snahu zachytiť všetko či všetkých, čím sa ospravedlňujem všetkým, ktorých som tu nespomenul. A tiež nemám snahu dokumentovať ako to naozaj bolo – o to sa snažia viaceré výborné projekty napr. Mozaika udalostí 1989 denníka SME. Je to skôr výsek mojej osobnej histórie, fragmenty príbehu časti môjho života, ktorý som žil na prelome režimov, akýsi osobný príspevok k tomuto výročiu, ktorý zásadne ovplyvnil môj život – a to nielen vo verejnom, ale predovšetkým v osobnom zmysle – v týchto dňoch sa stretli aj naše cesty s Adriankou, mojou manželkou.

O Novembri 89 sa oddá hovoriť hlavne na kontraste s tým, voči čomu sa vymedzoval. Preto načieram aj do niektorých zákutí každodennosti reálneho socializmu s cieľom ukázať v akých klietkach (ktoré boli i v našich hlavách) sme žili.

Od gymnázia som fotografoval. Najskôr naivno-experimentálne, neskôr dokumentárne zachytávajúc život na gymnáziu. Neskôr som sa snažil aj o výtvarnejšie experimentovanie s fotografiou. Politika a spoločenské dianie ma zaujímalo – ale nie to oficiálne. Keď prišiel November 89, to obdobie na uliciach som preto celkom prirodzene strávil s fotoaparátom pri oku a popritom som sa snažil názormi, šírením letákov či znalosťou anglického jazyka pomôcť študentskému hnutiu a celému nežnému pohybu tej doby.Som rád že som to zažil a som tiež rád som to vytiahol zo zaprášenej povaly v podobe tejto výstavy medzi vás.

Boris Strečanský, 16. 11. 2009
Pridané: 02.12.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: