Novinky a aktuality

Európsky deň nadácií a darcov 2019 - Príbehy dopadov na životy ľudí

1. októbra 2019 oslavujeme filantropiu ako Európsky deň nadácií a darcov, aby sme priblížili úlohu, ktorú nadácie zohrávajú v európskych spoločnostiach v prospech nás všetkých.

Celoeurópsky fotografický projekt FOCUS: Filantropia pôvodne spustilo ruské Donorské fórum a je pod záštitou DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe). Fotografie svojim špecifickým jazykom sprístupňujú každodennú prácu nadácií a to, ako nadácie posilňujú tých najzraniteľnejších a marginalizovaných.

Európska filantropia je rovnako rozmanitá ako európska spoločnosť. V súčasnosti v Európe pôsobí viac ako 147 tisíc nadácií, ktoré každoročne poskytujú organizáciám a projektom vyše 60 miliárd EUR. Nadácie a darcovia spolupracujú s miestnymi spoločenstvami, obnovujú dôveru v občiansku spoločnosť, sprístupňujú umenie podporou múzeí a výstav, všímajú si ľudí bez domova a pomáhajú im vyjadriť sa a nachádzať si miesto v spoločnosti, poskytujú mladým ľuďom prístup k vzdelaniu a hľadajú riešenia na akútne problémy dneška.

Nadácie a ďalšie právne formy občianskeho sektora významne dopĺňajú aktivity sociálneho štátu. To je dôvod, prečo v mnohých európskych krajinách nadácie a charitatívne organizácie požívajú daňové úľavy a zvýhodnenia. Nedávno zverejnená štúdia organizácií SwissFoundations a PWC uvádza, že príspevok nadácií k spoločenskej hodnote prevyšuje hodnotu daňových úľav, ktoré využívajú: „V absolútnom vyjadrení sa bod zlomu v priemere dosahuje po 214 dňoch. Od tohto momentu príspevky, ktoré poskytujú nadácie, presahujú hodnotu daňových úľav.“

Filantropiu v našom ponímaní najlepšie vyjadruje pojem posilnenie. Filantropia posilňuje postavenie tých, ktorí to potrebujú – zraniteľných komunít a ľudí, ktorých hlas nie je počuť alebo ktoré sú marginalizované. Toto sú príbehy projektu FOCUS: Filantropia, ktorý ukazuje rozmanitosť európskej filantropie a jej prínos pre spoločnosť.

1.október 2019 je dňom, kedy nadácie, ich národné asociácie a združenia v celej Európe organizovaním konferencií, podujatí, diskusií a mediálnych kampaní na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni zvyšujú povedomie verejnosti o filantropii a pripomínajú nám všetkým význam a hodnotu pomoci, podpory a posilnenia iných.

Na Slovensku pôsobia stovky nadácii – či už komunitných, firemných, rodinných, nezávislých či tematicky zameraných a svojou aktivitou zlepšujú našu spoločnosť a prostredie. Dnes, viac ako inokedy, vnímame potrebu starostlivosti o to, čo nás presahuje a čo presahuje naše bezprostredné ekonomické záujmy. Klimatická kríza, nárast nedôvery medzi ľuďmi a inštitúciami, či výzvy, ktoré prinášajú nové technológie kladú aj pre nadácie pôsobiace na Slovensku nové otázky. Deň nadácii je preto aj pripomenutím, že aj súkromné iniciatívy vo verejný prospech – čo je iné pomenovanie pre filantropiu – si musia neustále overovať svoju relevantnosť a vernosť svojmu poslaniu.

Pridané: 24.09.2019
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: