Novinky a aktuality

Hlasovanie poslancov NR SR o novele zákona o petičnom práve

Novela zákona o petičnom práve upravuje pravidlá pre jedno zo základných politických práv. V septembri 2014 podporilo hromadnú pripomienku verejnosti k tejto novele viac ako 2500 ľudí za necelých 7 dní. Úrad vlády v následnom rozporovom konaní vyhovel najzásadnejším návrhom z hromadnej pripomienky verejnosti. Novela zákona má navrhovanú účinnosť od 1. septembra 2015.  Splnomocnení zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku žiadajú poslancov, aby prípadné ďalšie úpravy zákona vopred diskutovali s občianskou verejnosťou.

Najdôležitejšie prínosy novely:

-      Novela zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci (s výnimkou NR SR a Vlády SR) osobne prerokovať petíciu s organizátormi petície, ak príslušný orgán nebude chcieť hoci aj zčasti petícii vyhovieť. Podmienkou je, aby petíciu podporilo aspoň 10 000 ľudí v prípade petícií určených orgánom s celoštátnou pôsobnosťou a pri petíciách určených iným orgánom aspoň 1 000 ľudí alebo 8 % oprávnených voličov v obci.

-      Novela definuje možnosti elektronickej podpory petícií a podávanie takto zozbieranej podpory úradom. Doterajšie znenie zákona platné od roku 2010 sa vyjadrovalo len ku elektronickému podaniu petície úradu, nie však jasne ku elektronickej podpore petícií. V SR sa už dlhodobo využíva elektronická podpora bežných petícií na rôznych občianskych webových portáloch a úrady takto zozbierané zoznamy podporovateľov vo väčšine prípadov akceptovali, avšak absentovali jasnejšie pravidlá. 

 

Podrobnejšie informácie o elektronických petíciách a novele nájdete TU.

Pridané: 28.01.2015
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: