Novinky a aktuality

Hlasujte za svoj obľúbený projekt a ovplyvnite vzhľad mesta Lučenec!

Cieľom grantového programu Pomáhame v našom meste je priniesť pozitívnu zmenu a zlepšiť kvalitu života ľudí žijúcich v meste Lučenec. Spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o. sa preto v spolupráci si neziskovou organizáciou Centrum pre filantropiu, n.o. rozhodla umožniť obyvateľom mesta aktívne sa zapojiť do procesu rozhodovania o prerozdelení finančných prostriedkov a ovplyvniť výber projektov, ktoré sa budú môcť v ich bezprostrednom okolí realizovať.

Z 11 predložených projektov vybrala hodnotiaca komisia 6, o ktorých podpore rozhodnú priamo obyvatelia Lučenca.

Informácie o projektoch, ktorým je možné dať svoj hlas, budú uverejnené na letákoch s hlasovacím lístkom, ktoré budú na predajniach CBA v meste Lučenec od 10. do 31. augusta.

Hlasovací lístok

Za včas odoslané hlasy sa považujú tie, ktoré budú formou vyplneného hlasovacieho lístka odovzdané do hlasovacej schránky umiestnenej na predajniach CBA v meste Lučenec do 31.8.2011.

Spočítanie hlasov odovzdaných prostredníctvom hlasovacích lístkov v riadnom termíne sa uskutoční na začiatku septembra 2011 za prítomnosti žrebovacej komisie, menovanej organizátorom.

Hlasujúci sa môže hlasovacej súťaže zúčastniť prostredníctvom vyplnenia hlasovacieho lístka, ktorým dá svoj hlas projektu, ktorého realizáciu by chcel podporiť. Vyplnený hlasovací lístok je potrebné vhodiť do hlasovacej schránky umiestnenej na predajni CBA na území mesta Lučenec. Do hlasovania budú zaradené len hlasovacie lístky s riadne vyplnenými údajmi: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, podpis.

Finančnú podporu získajú projekty s najväčším počtom zákazníckych hlasov.
Celková výška prerozdelenej finančnej podpory je 16 700 €.
Projekty podporené v grantovom programe môžu na svoju realizáciu získať finančnú podporu v maximálnej výške 2 000 – 5 000 € v závislosti plánovaných aktivít a finančnej náročnosti projektu.

Štatút súťaže

Viac o programe
Pridané: 10.08.2011
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: