Novinky a aktuality

Konto Orange sa od 13. augusta 2009 mení na Nadáciu Orange

Spoločnosť Orange Slovensko sa pridáva k ostatným telekomunikačným operátorom združeným
pod materskou skupinou Orange a jej firemná nadácia sa stáva členom veľkej rodiny nadácií Orange Foundation. Na slovenskom trhu bude plniť naďalej rovnaké poslanie ako Konto Orange, ktorému sa podľa výsledkov prieskumu agentúry TNS AISA z júna 2009 podarilo vybudovať si pozíciu najznámejšej a najdôveryhodnejšej firemnej mimovládnej organizácie na Slovensku. Za celú dobu svojej existencie prerozdelilo Konto Orange medzi podporované filantropické a charitatívne aktivity viac ako päť miliónov EUR.

„Nadácia Orange bude čerpať z dlhoročných skúseností Konta Orange a bude pokračovať v plnení rovnakého poslania, ktorým je transparentne prerozdeľovať nadobudnuté finančné prostriedky
na zmysluplné filantropické a charitatívne aktivity a zodpovedne pomáhať v deficitných oblastiach spoločnosti,“ hovorí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange. Ako dodáva, Nadácia Orange nemení ani prioritné oblasti zamerania svojich aktivít, ktorými sú naďalej vzdelávanie, sociálna integrácia a podpora regiónov.

„V súčasnom ekonomickom prostredí je posilňovanie aktivít firemnej filantropie zameraných
na zlepšovanie komunikácie medzi ľuďmi dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Je potrebné zameriavať sa najmä na tých, ktorí potrebujú našu pomoc z dôvodu svojho zdravotného hendikepu, nedostatku vzdelania alebo obmedzenému prístupu ku kultúre. Vítam preto Nadáciu Orange v rodine firemných nadácií našej skupiny,“ uviedol Olivier Tcherniak, generálny tajomník Orange Foundation.

Členstvo v medzinárodnej skupine Orange Foundation so sebou prináša aj možnosť medzinárodnej podpory vybraného projektu Nadácie Orange na Slovensku. Historicky prvou podporenou neziskovou organizáciou je Autistické centrum Andreas, ktoré získa finančnú podporu 15 000 EUR. „Tento projekt vytvára podmienky pre vzdelávanie marginalizovanej skupiny ľudí a tým napomáha ich začleneniu sa do spoločnosti. Vyjadruje prienik medzi dvoma hlavnými piliermi Nadácie Orange – podporu sociálnej integrácie a vzdelávania, a symbolizuje tak podstatu aktivít nadácie,“ hovorí Andrea Cocherová.

Cena Nadácie Orange
Pri príležitosti začiatku svojej činnosti vyhlasuje nadácia prvý ročník Ceny Nadácie Orange. Ide o ocenenie pre mimovládne organizácie za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a inovatívne riešenie aktuálnych potrieb spoločnosti v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie znevýhodnených skupín a regionálneho rozvoja. O cenu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie prichádzajúce s inovatívnymi zmenami reagujúcimi na aktuálne potreby spoločnosti. Nadácia Orange očakáva nominácie projektov organizácií, ktoré majú za sebou niekoľkoročné skúsenosti, dlhodobo dosahujú dobré výsledky a majú jasnú víziu o svojom fungovaní do budúcnosti. „Veríme, že sa nám podarí vytvoriť tradíciu, ktorá bude odteraz každý rok motivovať neziskové organizácie na Slovensku k stále zaujímavejším a prospešnejším projektom,“ hovorí Andrea Cocherová.

O nadácii Orange Foundation
Orange Foundation vznikla v roku 1987. Koordinuje všetky filantropické aktivity skupiny France Telecom / Orange vo svete v úzkej spolupráci so sieťou spoločností Orange a jej nadáciami. V súčasnosti realizuje filantropické projekty vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Blízkeho Východu a Afriky. Vo všetkých týchto krajinách podporuje projekty na základe návrhov a odporúčaní medzinárodných aj miestnych mimovládnych organizácií, a to v troch kľúčových oblastiach: zdravie/zdravotné postihnutia, vzdelávanie a kultúra.

O Nadácii Orange
Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu jednotlivých skupín obyvateľov – komunít. Pod názvom Konto Globtel pôsobila na Slovensku od roku 1998 a od roku 2002 realizovala svoje aktivity ako Konto Orange. Cieľom Nadácie Orange je realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Jej aktivity zahŕňajú mnoho oblastí – od podpory náhradných rodín a adopcie cez vzdelávanie, voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom. Filantropické aktivity Nadácie Orange sú zamerané na problémové alebo deficitné oblasti spoločnosti. Jej zriaďovateľom je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Správkyňou Nadácie Orange sa stáva riaditeľka Úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko Andrea Cocherová, členmi Správnej rady Mary Lisa Durban, Dominique Garnier, Andrej Kiska, Pavol Lančarič, Iveta Malachovská, Ladislav Rehák a predsedom Správnej rady Prof. Milan Dado.


Pridané: 19.08.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: