Novinky a aktuality

Mimovládne organizácie vyzývajú na zmenu Zákona o verejných zbierkach


Sedemnásť mimovládnych organizácií (MVO), medzi ktorými nechýbajú ani Dobrý anjel, Liga proti rakovine, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF či Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dnes vyzvali listom ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Róberta Kaliňáka na spoluprácu na zmene zastaraného Zákona o zbierkach.

„Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách bol prijatý ešte v roku 1973 a prax ukazuje, že nedostatočne reflektuje potreby dnešnej doby, ani organizátorov týchto zbierok“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu.

MVO oslovujúce ministra chcú využiť možnosť ovplyvniť tak programové vyhlásenie vlády SR ako aj dosiahnuť aby bol zámer vypracovania nového zákona o zbierkach zaradený do legislatívneho plánu.

Mimovládne organizácie konštatujú, že verejné zbierky sa stali symbolom spolupatričnosti občanov Slovenskej republiky. Získané financie pomáhajú pri humanitárnych či prírodných katastrofách u nás i vo svete. Vďaka nim dokážu pomáhať chorým deťom, ale aj seniorom odkázaným na asistenciu druhých. Pomáhajú nevidiacim, imobilným i sociálne slabým. Zo získaných zdrojov dokážu obnovovať kultúrne pamiatky. Vďaka verejným zbierkam môžeme zabezpečovať vzdelávanie k ľudským právam, potrebné vybavenie do nemocníc, ale aj jedlo či strechu nad hlavou pre ľudí bez domova.

Mimovládne organizácie však čoraz častejšie narážajú na problémy, ktoré im zastaraný a nedokonalý Zákon  o verejných zbierkach spôsobuje. MVO sú pripravené na diskusiu s ministerstvom vnútra v tomto smere a zároveň ponúkajú pomoc pri príprave tejto novej legislatívnej úpravy.

Výzvu podpísali:
Martina Mazúrová, Amnesty International Slovensko
Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu, n.o.
Jana Karelová, Človek v ohrození
Vladislava Dolníková, Divé Maky
Ján Dobák, Dobrý anjel
Marian Čaučík, eRko
Lucia Faltínová, Fórum donorov
Eva Kováčová, Liga proti rakovine
Allan Bussard, Nadácia Integra
Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
Dana Rušinová, Nadácia pre deti Slovenska
Eduard Marček, Slovenské centrum fundraisingu
Lívia Domonkos, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Daša Cingálková, Slovenský skauting
Miroslav Kaňa, Slovenský výbor pre UNICEF
Adriana Sisiková, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ivana Potočnáková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

List ministrovi
Pridané: 25.04.2012
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: