Novinky a aktuality

Na systémové opatrenia nie je nikdy neskoro

Vážený pán minister ešte životného prostredia,
Vážený pán podpredseda vlády SR, predseda RV pre MVO,

nemusíme čakať na to, dokedy novinári, alebo iní investigatívci vyrobia vo verejnosti ďalší škandál. Už koľký krát? Vás to ešte baví?

Poďme spolu pripraviť kvalitný grantový program pre realizáciu verejnoprospešných projektov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, z ktorého by bez problémov mohli žiadať dotácie na svoju činnosť všetky slovenské environmentálne mimovládne organizácie.

Výška o ktorej by mohol takýto grantový mechanizmus rozhodovať ročne môže byť symbolicky 566-tisíc Euro.

Financie pre takýto grantový mechanizmus môžu pochádzať každý rok z Fondu životného prostredia, ktorý je vytváraný z pokút za poškodzovanie životného prostredia.
A aj keď si vieme predstaviť aj lepšie riešenie (že by takýto program realizovala nezávislá nezisková inštitúcia pre tento účel zriadená, napríklad Nadácia Ekopolis, pre túto chvíľu nech je to program spravovaný štátom.

Ak máme hovoriť o kvalitnom grantovom programe nie je možno úplne najdôležitejšie kto ho organizuje ale to ako ho organizuje. Nechcem byť pesimista a preto pripustím možnosť že aj štát dokáže organizovať grantový program dobre.

Čo by mal mať dobre organizovaný grantový program?
Mal by byť otvorený.

Možnosť žiadať z neho peniaze by mal mať dopredu definovaný okruh žiadateľov, mimovládnych organizácií ničím iným iba legislatívou obmedzený.
V dostatočnom predstihu by mali byť definované kritériá pre obsah projektov, ktoré budú z grantového programu podporované.
Zrozumiteľné by malo byť kedy majú organizácie projekty predkladať kedy realizovať a kedy reportovať.
Zrozumiteľné by malo už od začiatku byť aj to, čo od takejto podpory, ten ktorý ju ponúka očakáva. To znamená že by malo hneď na začiatku byť jasné aj to, akým spôsobom bude kontrolovať formálne ale aj obsahové naplnenie podporených projektov.

Mal by byť transparentný.
Rozhodovanie o tom, komu bude grant z neho udelený, by malo byť expertné, samosprávne a malo by podliehať nulovej tolerancii o konflikte záujmov.
Informovanie o výsledku rozhodovania by mali byť zdôvodnené vzhľadom ku kritériám grantového programu a prístupné všeobecnej verejnej kontrole.
Mal by vychádzať z predpokladu dobrej vôle.

Do podpory EMVO by ste mali vstupovať iba za podmienok, že veríte v správnosť takej to podpory, že veríte tomu, že podporou ENVO a ich projektov sa situácia v životnom prostredí, alebo v povedomí verejnosti o životnom prostredí, môže vylepšiť.

Preto by snahou tých, ktorí grantový program sprostredkovávajú malo byť žiadateľom pomôcť pochopiť kritériá programu, prekonať nevyhnutné administratívne opatrenia grantového programu.
Zmluva ktorá vznikne medzi darcom a obdarovaným by mala byť jasná, zrozumiteľná, ale hlavne by mala ako každá zmluva uzatvorená v súlade s dobrými mravmi.
Kontrola, ktorá je tiež nevyhnutnou súčasťou grantových mechanizmov, by mala byť vedená so snahou o nápravu možných nedostatkov, ak je to potrebné, najlepšie ešte v rámci konkrétneho kontrolovaného projektu.

Vážený pán minister, Vážený pán podpredseda vlády, určite spolu nájdeme množstvo ďalších konkrétnych bodov, ktoré dúfam bude obsahovať DOBRÝ grantový program pre podporu projektov environmentálnych mimovládnych organizácií.

Stačí ak sa dohodneme v najbližších dňoch na stretnutí, pre dobro veci rád poskytnem svoje profesionálne schopnosti ako aj komunikáciu s veľkou časťou renomovaných mnoho rokov pracujúcich environmentálnych organizácií a už nikdy viac sa nebudeme spolu hanbiť za to, že jednou z najaktuálnejších tém dňa je pridelenie 566-tich tisícov Eur jedinej neznámej environmentálnej organizácii.


Príjemný deň
Mgr. Marcel Zajac
1994 – 1999 Nadácia pre podporu občianskych aktivít
1999 – 2006 Nadácia Ekopolis
2006 – 2010 Centrum pre filantropiu, n.o.

7.5.2010
Centrum pre filantropiu, n.o. (c) 2010

Pridané: 08.05.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: